Flint Plus 64 WG do ochrony jabłoni przed parchem i mączniakiem

Flint Plus 64 WGFlint Plus 64 WG jest nowym, skutecznym oraz bezpiecznym dla ludzi i środowiska produktem do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnie w ochronie sadów jabłoniowych przed parchem i mączniakiem jabłoni.

Skład i działanie preparatu Flint Plus

Flint Plus 64 WG jest mieszaniną dwóch substancji aktywnych: kaptanu (60%) i trifloksystrobiny (4%). Jest to fungicyd o działaniu mezostemicznym i powierzchniowym. Kaptan jako substancja typowo powierzchniowa pozostaje w formie osadu na chronionych tkankach. Z kolei trifloksystrobina, która wykazuje działanie mezostemiczne, rozprzestrzenia się w fazie gazowej na liściach, silnie wiąże się z powierzchnią rośliny, jest absorbowana przez warstwę woskową i przemieszcza się w przestworach międzykomórkowych.

Zalety podwójnego mechanizmu działania

Podwójny mechanizm działania sprawia, że fungicyd zakłóca procesy energetyczne u grzybów, hamuje syntezę białek oraz wywołuje zaburzenia w mitochondrialnym transporcie elektronów, dzięki czemu hamuje kiełkowanie zarodników, jak również formowanie i rozwój grzybni.

Flint Plus 64 WG jako mieszanina dwóch różnych substancji aktywnych doskonale wkomponowuje się w strategię antyodpornościową zwalczania parcha jabłoni. Jak wykazały przeprowadzone badania, zastosowanie tej mieszaniny jest skuteczne także w sadach, w których odporne formy grzyba Venturia inaequalis, sprawcy parcha jabłoni, na strobiluryny są obecne na poziomie średnim, a nawet wysokim.

Dawkowanie Flint Plus

Flint Plus 64 WG polecany jest w dawce 1,85 kg/ha do zwalczania parcha i mączniaka jabłoni. Ze względu na to, że jest bezpieczny dla organizmów pożytecznych, może być stosowany także w sadach z IP (integrowaną produkcją). Środek należy stosować nie częściej niż dwa razy w sezonie, przemiennie z preparatami należącymi do innych grup chemicznych. Pozwala to na zmniejszenie zarówno ryzyka selekcji form odpornych, jak i poziomu pozostałości w owocach, co jest ważne tak dla konsumentów, jak i dla importerów owoców.

Efektywność Flint Plus

Flint Plus 64 WG w sadzie, gdzie formy odporne na strobiluryny stanowiły 12% populacji grzyba, była bardzo duża i wyniosła 90–100% w ochronie zarówno liści, jak i owoców (tabela poniżej). Zaletą stosowania środków strobilurynowych jest także korzystny ich wpływ na kondycję drzew. Powodują one zwiększenie blaszek liściowych oraz tzw. zielony efekt, który wywołany jest większą zawartością chlorofilu w liściach.

Flint Plus 64 WG wyniki badan

Do oceny natężenia zabarwienia liści wykorzystuje się chlorofilometr Minolta SPAD – 502. Obliczony indeks SPAD, który jest wyznacznikiem natężenia zabarwienia liści, a więc zawartości chlorofilu, był wyższy na liściach z drzew opryskiwanych fungicydami Flint Plus 64 WG i Zato 50 WG niż na drzewach kontrolnych.

Efektywność Flint Plus w zwalczaniu infekcji wtórnych

Preparat Flint Plus 64 WG stosowany przeciwko parchowi jabłoni wykazuje również wysoką skuteczność w zwalczaniu infekcji wtórnych mączniaka oraz hamuje kiełkowanie zarodników. Nawet przy bardzo dużym nasileniu choroby (70–90% porażonych liści) efektywność zastosowanej mieszaniny jest na poziomie 80–90% (wykres powyżej).

dr Beata Meszka – Instytut Ogrodnictwa, Oddział Sadownictwa, Skierniewice

Polecane artykuły:

doradca sadowniczy - magazyn