Filtracja żwirowa w instalacji nawodnieniowej

Filtracja żwirowa przy pozyskiwaniu wody w celu nawodnienia, ze zbiorników otwartych to nie opcja, to obowiązek. Zanieczyszczenia stałe, piasek, glony, liście a także drobne organizmy, stanowią dla linii kroplującej bardzo poważne zagrożenie. Niedopilnowanie stanu jakości wody, może doprowadzić do zatkania kroplownika linii i strat pokazanych na zdjęciu.

Zniszczona przez pozapychanie linia kroplująca.

Filtracja żwirowa o maksymalnej przepustowości 200 m3, została wykonana w celu oczyszczenia wody pozyskiwanej ze zbiornika otwartego, dla instalacji zraszania nadkoronowego- przeciw przymrozkowego.

Zestaw filtrów żwirowych

Układ zaworów klapowych, daje możliwość manualnego płukania złoża filtracji, popłuczyny skierowane są do zbiornika otwartego w najdalszym punkcie od filtracji.

Odprowadzenie ze zrzutu z płukania

Układ filtracji do linii kroplującej, zakończony jest filtrem dyskowym.

Filtr dyskowy Rivulis F7000

Instalacja zasilana jest czterema pompami, załączanymi ręcznie oraz jedną pompą przeznaczoną wyłącznie do instalacji linii kroplującej, pracującej w trybie automatycznym, na zabezpieczeniu hydroforowym.

Linia 16 mm z kompensacją ciśnienia dla usprawnienia zabiegów w sadzie, została podwieszona na wysokości 40cm nad ziemią.

Podwieszona linia kroplująca

Całym systemem steruje mały, ale w tym przypadku wystarczająco skuteczny, sterownik firmy Hunter.

Sterownik nawodnieniowy firmy Hunter

Do dozowania pożywki, zastosowano urządzenie proporcjonalne Dosatron D30 z możliwością odczytu EC.

Dozownik Dosatron D30GL1- urządzenie do precyzyjnego dozowania mieszanki preparatu

Wszystkie elementy zostały zakupione w firmie Agrosimex , prace w sadzie zostały wykonane przez inwestora, natomiast filtracja z pomocą firmy nawodnieniowej, bazując na ustaleniach i projekcie Grzegorza Głuszcza.

Sady jabłoniowe podzielone są na 5 dużych sekcji (22m3/h). Uzbrojenie rurociągów w elektrozawory ułatwia kontrolę nad czasem podlewania.

Odpowiednie przeliczenie wypływów, dobór pompy i średnic rurociągów, w ogólnym rozliczeniu, dało efekt równych ciśnień w całej instalacji 1.5 atm. – mierzone na końcu linii, co przy zastosowaniu linii z kompensacją, gwarantuje równe wypływy.

Manometr do sprawdzania ciśnienia na końcu linii kroplującej