Fertygacja i jej nowe perspektywy

nawozy do fertygacjiFertygacja jest techniką stosowaną powszechnie w intensywnych uprawach ogrodniczych. Na temat tej techniki łączącej nawożenie z nawadnianiem rozmawialiśmy z  z prof. dr hab. Waldemarem Trederem z Oddziału Sadownictwa Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach.

Fertygacją zajmuje się Pan już od blisko 20 lat. Co skłoniło Pana do podjęcia badań właśnie w tej dziedzinie?

Pierwsze moje prace związane z fertygacją dotyczyły nawożenia podsiąkowego jabłoni produkowanych w kontenerach. Wtedy równolegle zaczęliśmy prowadzić doświadczenia polowe nad stosowaniem fertygacji w sadach. Już na początku pracy nad nawadnianiem w Instytucie zastanawiałem się, czy nie popełniamy jakiegoś błędu, gdyż po przeanalizowaniu próbek glebowych pobranych pod kroplownikami w naszych doświadczeniach zauważyliśmy, jak bardzo nawadnianie zmienia właściwości fizykochemiczne gleby – obniżał się tam poziom potasu. Zaczęliśmy się zastanawiać, w jaki sposób można podać ten makroelement punktowo. Wtedy pomyśleliśmy o podawaniu nawozów przez system nawodnieniowy.

Czy dostrzega Pan postęp w tej technice nawożenia na przestrzeni lat?

Zdecydowanie tak. Podobnie jak w przypadku nawadniania nie musimy już przekonywać sadowników, że jest to metoda, którą warto wykorzystywać. Część z nich deklaruje, że ma dozowniki nawozów. Stanowią oni prawie 30% spośród tych, którzy mają systemy nawodnieniowe. Postęp jest znaczny, ale jest jeszcze dużo do zrobienia.

Jakie rezultaty można osiągnąć dzięki fertygacji?

Można osiągnąć różne efekty. Po latach stosowania nawadniania okazuje się, że ulegają zmianie właściwości fizyczno-chemiczne gleby, co daje początek problemom z nawożeniem. Ogrodnik chcąc utrzymać poziom produkcji, nie da rady tego zrobić, z powodu olbrzymiej zmienności glebowej, którą  spowoduje. W takiej sytuacji fertygacja bardzo dobrze się sprawdza. Największy udział nawadnianych upraw stanowi borówka amerykańska i największy areał jej plantacji ma dozowniki nawozów. Nie da się obniżyć pH inaczej niż stosując wodę zakwaszoną kwasem azotowym a przy okazji nawozy NPK właśnie przez fertygację.

Z jakimi trudnościami sadownicy muszą się borykać najczęściej?

Brak odpowiedniej wiedzy i praktycznego jej zastosowania: dobranie właściwego nawozu do fazy rozwojowej rośliny i prawidłowe ustalenie dawki nawozu. Jest bardzo wiele dozowników na rynku. Rozpowszechniła się opinia, że dozownik musi być drogi, co nie jest prawdą! Sadownik nie ma wystarczającej wiedzy o ich cenie i zastosowaniu. Gdyby miał dostęp do tanich rozwiązań technicznych, o wiele chętniej stosowałby fertygację.

Jakie widzi Pan perspektywy dla fertygacji w Polsce?

profesor Treder
profesor Waldemar Treder

W krajach takich jak Francja, Holandia, Włochy czy Hiszpania zastosowanie fertygacji jest standardem. Duże, dobrze zorganizowane plantacje stosują automatyczne dozowniki nawozów. U nas w dużych gospodarstwach automatyka też jest już wprowadzana. Na przykład gospodarstwo pana Ryszarda Nowakowskiego stosuje w swojej szkółce nawadnianie kroplowe z fertygacją. Zastosowany mikser nawozowy do podawania nawozów zapewnia produkcję wysokiej jakości drzewek w krótkim czasie.

Wraz z zespołem z Instytutu Ogrodnictwa opracował Pan kalkulator do nawadniania i fertygacji. Jak działa to narzędzie?

Kalkulator obliczeniowy jest częścią serwisu nawodnieniowego: www.nawadnianie.inhort.pl, który powstał w ramach Programu Wieloletniego IO. Serwis zawiera artykuły, wykłady, dane meteorologiczne oraz kalkulatory, w tym dotyczący fertygacji, który pozwala ustalić długość czasu nawadniania i proporcję wody do nawozów, jeśli wiemy, jaką dawkę składnika chcemy podać. Główną zaletą kalkulatora jest łatwość wykonywania obliczeń, co dodaje odwagi ogrodnikowi do zastosowania fertygacji. Mam nadzieję, że pomoże on wielu sadownikom w osiąganiu coraz lepszych wyników!

Polecane publikacje:

doradca sadowniczy - magazyn