Ekonomiczne rozwiązania w nawożeniu plantacji | Konferencja Jagodowa

Zapraszamy do obejrzenia II części Konferencji Jagodowej z 22.03.2023 r. poświęconej uprawie malin.

Temat: Ekonomiczne rozwiązania w nawożeniu plantacji
Prelegent: Krzysztof Zachaj, Dyrektor Działu Nawozów

Z filmu dowiesz się:

00:43 – regulacje prawne wpływające na stosowanie nawozów azotowych

03:28 – rola próchnicy – jak poprawić żyzność gleby

07:55 – produkty polecane do poprawy żyzności gleby

15:48 – Rhizosum N plus – nie azotowe źródło azotu

30:55 – nawożenie i fertygacja malin

41:26 – poprawa jakości pozbiorczej owoców