Efektywne nawożenie sadów (cz.1)

fertygacjaNawożenie jest jednym z podstawowych zabiegów agrotechnicznych, decyduje o prawidłowym przebiegu procesów fizjologicznych zachodzących w roślinie, takich jak: fotosynteza, rozwój systemu korzeniowego, wzrost drzew, kwitnienie i owocowanie. Dobre zaopatrzenie drzew i krzewów w składniki pokarmowe w całym okresie wegetacji jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o wysokości i jakości plonów.

Racjonalne nawożenie

Podstawą racjonalnego nawożenia są prawidłowy odczyn gleby, odpowiednia zawartość próchnicy oraz prawidłowa struktura gleby. Niestety w wielu sadach są one kwaśne, o niskiej zawartości próchnicy, w następstwie czego tracą prawidłową strukturę, mają zachwiane stosunki wodno-powietrzne oraz chemizm gleby. To prowadzi do blokowania dostępności składników pokarmowych i spadku efektywności nawożenia mineralnego.

nawożenie sadu nawożenie jabłoni
Efektywność plonowania jest pochodną oddziaływania właściwości i żyzności gleby

Zasady nawożenia

Nawożenie jest poważnym wydatkiem w każdym gospodarstwie, dlatego też niezmiernie istotne jest, aby:

1. Poznać potrzeby pokarmowe drzew owocowych

2. Poznać zawartość próchnicy, odczyn i zasobność gleb w składniki pokarmowe

3. Poprawić żyzność i sprawność biologiczną gleb

4. Uregulować odczyn gleb do optymalnego dla danego gatunku drzew

5. Ustalać dawki nawozów na podstawie wyników analizy gleb i analizy owoców

6. Dobrać odpowiedni nawóz

7. Zapewnić odpowiednią zawartość magnezu

8. Zapewnić odpowiednią zawartość boru i żelaza

9. Stosować fertygację

Przeciwdziałanie spadkowi plonów

W latach 2011 i 2012, kiedy w wielu sadach plony jabłek dochodziły do 100 t/ha, ilość wywiezionych z owocami składników pokarmowych była zdecydowanie wyższa. Aby zapobiec drastycznemu spadkowi plonów w tym roku, trzeba zdecydowanie zwiększyć wielkość nawożenia.

W poniższej tabeli przedstawiono ilość składników pokarmowych wywiezionych z jabłkami z sadów jabłoniowych w regionie Grójca w 2009 r., w oparciu o analizy owoców w czasie zbiorów wykonane w laboratorium firmy Albion. Dostarczają one informacji na temat ilości składników, które powinniśmy podać roślinom na kolejny sezon.

Uwaga na niedobory

By poznać zawartość przyswajalnych form składników pokarmowych w glebie, należy zastosować tylko te składniki pokarmowe, które są w deficycie i w takich dawkach, które zapewnią prawidłowy wzrost drzew za stosunkowo niewielkie pieniądze.

Z prowadzonych od 2005 r. badań gleb wynika, że w większości sadów należy zwrócić szczególną uwagę na pH gleb oraz nawożenie magnezem, borem, żelazem i potasem, ponieważ ograniczanie w ostatnich latach dawek potasu spowodowało silne zubożenie gleb w ten składnik.

Nawożenie sadu azotem

Bardzo ważne jest odpowiednie, dobrze zbilansowane nawożenie azotem. Szczególnie w lata z obfitymi opadami, tak jak było w lipcu 2011 r., kiedy spadło nawet 300 mm deszczu. Należy kontrolować zawartość azotu azotanowego w glebie i uzupełniać jego zawartość poprzez nawożenie szybko działającymi nawozami: Nitrabor, Tropicote, saletra wapniowa czeska, Unika Calcium.

zużycie składników pokarmowych

zużycie makroelementów w sadzie wiśniowym

Kliknij tutaj aby przeczytać część II artykułu

Polecane artykuły:

doradca sadowniczy - magazyn