Dynamika rozowju owocników grzyba V. inaequalis – analiza wyników

W ostatnich dniach pogoda sprzyja dojrzewaniu zarodników workowych oraz ich wysiewom. Ostatnio przeprowadzona obserwacja 28.04 potwierdziła dojrzałość pseudotecji grzyba Venturia inaequalis. Stwierdzono wówczas, że  na liściach wszystkich ocenianych odmian owocniki osiągnęły maksymalną dojrzałość,  czyli 5 stopień rozwoju.

parch jabłoniProwadzone obserwacje mikroskopowe potwierdziły, że 100% zarodników workowych znajdujących się w workach posiadało oliwkowe zabarwienie, co świadczyło o ich maksymalnej dojrzałości i zdolności do wysiewów.  W mieniony weekend zostały odnotowane największe wysiewy w tym sezonie wegetacyjnym w 1m 3 odnotowano ok. 10000 zarodników.

Aktualnie wypełnienie owocników workami z zarodnikami workowymi zdolnymi do infekcji oceniane jest na 40-50%. W najbliższym czasie przy sprzyjających warunkach tj. temperatura (optymalna 15 0C), opad deszczu mogą przyczynić się do silnych infekcji pierwotnych.

Czynniki sprzyjające infekcji pierwotnej Venturia inaequalis: 

  • dojrzałość owocników (obecnie 100%)
  • odpowiednie warunki zewnętrzne:

–        Odpowiednio zwilżone liście

  • minimalny opad indukujący wysiewy – 0,2 mm
  • rosa, mgła czy nawadnianie sadu

–        Spadek temperatury powietrza

  • poniżej 4°C ogranicza wysiewy
  • poniżej 2°C hamuje ten proces
  • minimalna temperatura – 5°C
  • optymalna – 15°C

 Dynamika dojrzałości pseudotecjów – wyniki

Wyniki ostatniej przeprowadzonej obserwacji dojrzałości owocników (28.04), zostały przedstawione na wykresach poniżej. Aktualnie u wszystkich badanych odmianach odnotowana została maksymalna dojrzałość. Oceniana według przyjętej skali bonitacyjnej na 5 stopień rozwoju czyli wypełnienie owocników workami z dojrzałymi askosporami powyżej 50%.

1

3

3

4

5

6