Drobna plamistość liści drzew pestkowych – patogen, objawy, szkodliwość, cykl rozwojowy

Patogen

 • Chorobę powoduje grzyb Blumeriella jaapi.
 • Grzyb należy do podgromady Ascomycotina rzędu helotiales.
 • Stadium workowe rozwija się na opadłych, martwych liściach i dojrzewa w następnym roku wiosną. W stadium tym grzyb tworzy apotecja.
 • W stadium konidialnym grzyb tworzy acerwulusy, a w nich jednokomórkowe bezbarwne, cienkie, długie zarodniki konidialne.

Objawy

 • Choroba występuje w największym nasileniu na wiśniach oraz na podkładkach czereśni, zwłaszcza na czereśni ptasiej. Słabiej porażane są siewki antypki i odmiany czereśni, a najsłabiej pozostałe gatunki pestkowych.
 • W drugiej połowie maja , pojawiają się na wyrośniętych liściach bardzo drobne, 1 – 2 mm. średnicy trudne do wykrycia szarozielone plamy.
 • Plam szybko przybywa, w miarę rozwijających się infekcji wtórnych.
 • Część blaszki liściowej wokół plam zmienia kolor na żółty.
 • Na świeżych plamach można dostrzec małe wzniesienia, acerwulusy grzyba, z tworzącymi się w nich zarodnikami konidialnymi. W okresie wilgotnej pogody, na dolnej stronie liści w miejscach wzniesień pojawia się szarobiały wyciek zarodników konidialnych.
 • Porażone liście przedwcześnie opadają z drzew. Już w końcu lipca może dojść do całkowitej defoliacji.

Drobna plamistość liści drzew pestkowych - objawy

Szkodliwość drobnej plamistości

Choroba ta powoduje wcześniejszą defoliację drzew, co wpływa na:

 • zmniejszenie plonów w sezonie infekcji,
 • zwiększenie wrażliwości drzew na mrozy,
 • zmniejszenie plonów w następnym roku.

Cykl rozwojowy

 • Apotecja dojrzewają w ciągu wiosny; pierwsze worki pojawiają się na początku maja, a pierwsze zarodniki workowe w połowie maja.
 • Zarodniki workowe, wysiewają się stopniowo w czasie opadów. Okres wysiewów trwa 6 – 8 tygodni, okres ten trwa zwykle do końca czerwca.
 • Najmłodsze , nie wyrośnięte liście są stosunkowo mało wrażliwe na infekcje. Najwrażliwsze są liście 7 – 10 dni po uzyskaniu normalnych rozmiarów.
 • Okres inkubacji jest krótki, w warunkach optymalnych wynosi tylko 5 dni.
 • W okresie wegetacji dochodzi do bardzo licznych i intensywnych infekcji wtórnych.
 • Najgroźniejsze epidemie drobnej plamistości występuje w latach mokrych i chłodnych.
 • Zdarza się, że po słabych infekcjach majowych, częste opady w sierpniu powodują gwałtowny rozwój choroby.