Doświadczenia odmianowe czereśni w Belgii

sadownictwo czereśnieUprawa czereśni, głównie ze względu na dobrą dochodowość, w ciągu ostatnich kilku lat stała
się bardzo popularna zarówno na zachodzie Europy, jak i w Polsce. Obecnie sadzone sady czereśniowe mocno odbiegają wyglądem i kulturą od tych z ubiegłego stulecia. Powstaje coraz więcej intensywnych i produktywnych sadów czereśniowych, zakładanych z różnorodnych odmian.

Okazuje się, że są już wypracowane systemy prowadzenia, pozwalające uzyskiwać wysokie plony owoców dobrej jakości. Mamy również trzon sprawdzonych odmian, które zajmują stałą pozycję w strukturze odmian czereśni. Naukowcy i producenci wciąż poszukują jednak nowych, ciekawych odmian, które uzupełniłyby dotychczasową ofertę.

W sadowniczej stacji badawczej w Belgii od wielu lat prowadzone są ścisłe doświadczenia, poświęcone systemom prowadzenia drzew, odmianom i podkładkom skarlającym czereśni.

Do głównych odmian uprawianych w Belgii można zaliczyć Kordię, Lapins i Reginę. Odmiany drugorzędne to: Schneidera i Summit, Sylvia i Karina jako zapylacze dla Reginy oraz Sweetheart.

Poniższy rysunek przedstawia okna zbiorcze w.w. odmian.
sadownictwo portal

Kordia jest odmianą czeską, znaną i uprawianą z powodzeniem w wielu krajach. Została znaleziona jako przypadkowa siewka. Charakteryzuje się łatwością prowadzenia drzew i średniowczesną porą kwitnienia. Generalnie, Kordia jest odmianą produktywną, a jej owoce osiągają duże rozmiary oraz masę 9-11 g. Obserwuje się średnią wrażliwość owoców na pękanie i gnicie, natomiast kwiaty są wrażliwe na przymrozki wiosenne.

Lapins to kanadyjska krzyżówka odmian Van i Stella. Jest to odmiana samopylna, która charakteryzuje się trudnymi do prowadzenia drzewami oraz wczesną porą kwitnienia. Pomimo obfitego plonowania, owoce dobrze wyrastają i osiągają masę 8-10 g. Niestety znaczącymi wadami tej odmiany jest duża podatność owoców na pękanie i gnicie (Monilia).

Regina to jedna z najpopularniejszych odmian czereśni, uznana zarówno przez sadowników, jak i konsumentów. Powstała w wyniku skrzyżowania odmian Schneidera i Rube. Do zalet odmiany Regina można zaliczyć łatwość formowania drzew, późne kwitnienie oraz termin zbioru owoców. Reginę można zaliczyć do odmian produktywnych, choć nie plonuje tak dobrze jak Kordia. Owoce osiągają bardzo duże wymiary i masę 9-11 g oraz są mało podatne na pękanie i gnicie.

Idealna odmiana czereśni powinna się odznaczać następującymi cechami:
• Późny termin zbioru
• Umiarkowany wzrost drzewa
• Dobra jakość owoców (duże i jędrne)
• Smaczne owoce
• Dobre plonowanie
• Niska wrażliwość owoców na pękanie i gnicie
• Niska wrażliwość na przymrozki wiosenne
• Samopylność

Okna zbiorcze nowych odmian przedstawia poniższy rysunek.
sadownictwo portal

Samba jest obcopylną odmianą kanadyjską, dojrzewającą w 3. tygodniu dojrzewania czereśni. Drzewa mają tendencję do tworzenia pionowych gałęzi. Odmiana średnio produktywna, wydająca duże i jędrne owoce, o przeciętnym smaku. Poza tym owoce Samby nie są bardzo zbyt wrażliwe na pękanie.

Vanda to produktywna, czeska odmiana, powstała z skrzyżowania odmian Van i Kordia. Owoce Vandy charakteryzują się dobrą jakością, niską podatnością na pękanie i dojrzewają w 3-4 tygodniu. Niestety, z powody wczesnej pory kwitnienia, wrażliwa na przymrozki wiosenne.

Korvic jest kolejną czeską odmianą, otrzymaną w wyniku skrzyżowania odmian Kordia i Vic. Odmiana bardzo plenna, której owoce dojrzewają w 4. tygodniu, odznaczają się dobrą jakością i niską podatnością na pękanie.

Grace Star. Odmiana włoska, otrzymana z wolnego zapylenia Burlata. Samopylna i bardzo produktywna. Owoce dojrzewają w 4. tygodniu, są smaczne, duże i mało podatne na pękanie. Grace Star jest dobrym zapylaczem dla odmiany Korvic.

Satin/Sumbele. Jest to kanadyjska odmiana o umiarkowanym plonowaniu. Owoce smaczne, jędrne i dobrej jakości, dojrzewają w 4-5 tygodniu i odznaczają się średnią wrażliwością na pękanie.

Hertford to plenna odmiana angielska, ale wymagająca dobrych zapylaczy. Duże, smaczne i jędrne owoce dojrzewają w 5. tygodniu i są średnio podatne na pękanie.

Rubin. Ta niemiecka odmiana jest bardzo produktywna, tworzy duże i smaczne owoce, które niestety są wrażliwe na pękanie. Sprawdza się jako dobry zapylacz dla Reginy.

Skeena jest bardzo produktywną, samopylną kanadyjską odmianą, otrzymaną w wyniku skrzyżowania odmian Bing i Stella. Jej duże, smaczne i jędrne owoce zbiera się w 7. tygodniu dojrzewania czereśni. Niestety, jej wadą jest bardzo duża wrażliwość owoców na pękanie.

Wnioski.
• Niektóre wymienione odmiany zapowiadają się obiecująco
• Większość odmian dojrzewa między 3. a 6. tygodniem dojrzewania czereśni
• Nadal jest potrzebna szersza oferta odmianowa
• Wciąż brak zastępstwa dla głównych odmian
• Należy poszukiwać odmian wcześnie i późno dojrzewających

Autor: Bart Liesenborghs, Lieverfruit, Belgia

Powyższy tekst został opublikowany w materiałach konferencyjnych Targów Sadownictwa i Warzywnictwa, które odbyły się w Warszawie w styczniu 2011.

Materiały z TSW2011 można pobrać poniżej:
Materiały Konferencyjne TSW 2011
Zalecenia ochrony roślin sadowniczych i warzywniczych
Zalecenia nazwozowe dla upraw zadowniczych i warzywniczych.
Materiały Konferencyjne TSW 2011Zalecenia ochrony roślin sadowniczych i warzywniczychZalecenia nazwozowe dla upraw zadowniczych i warzywniczych.