Dobre zaopatrzenie drzew w azot w okresie kwitnienia ważne dla utrzymania owoców

nawożenie azotAzot jest jednym z najważniejszych składników pokarmowych . Drzewa i krzewy owocowe w stosunku do upraw rolniczych pobierają stosunkowo mało azotu  60-100kg/ha. Z reguły nawożenie sadów jabłoniowych na poziomie ok. 80 kg N było wystarczające. Jednak w tym roku taka dawka azotu może być niewystarczająca do zapewnienia wysokich plonów.

Głównym powodem takiej sytuacji jest przebieg pogody w poprzednim roku – bardzo dużo opadów wiosną, jesienią, liczne podtopienia sadów w wyniku czego nastąpiło bardzo silne wypłukanie azotu w głąb gleby. To niekorzystne zjawisko spotęgowały bardzo obfite opady śniegu w grudniu . Śnieg spadł na nie zamarzniętą glebę, przez co nie ustała aktywność mikroorganizmów glebowych  mineralizujących substancje organiczną  oraz przetwarzających azot w glebie.

W następstwie tych czynników zwartość  przyswajalnego dla drzew i krzewów  azotu azotanowego w glebach sadowniczych jest w tym roku wyjątkowo niska co potwierdziły wykonane w kwietniu analizy ogrodnicze gleb na zawartość przyswajalnego azotu.

Zawartość azotu  azotanowego mg/L Zasobność 

1,6 Niska
2,1 Niska
0,5 Niska W 2010r stała woda
0,7 Niska W 2010r stała woda
5,6 Niska
3,1 Niska
9,4 Niska
9,1 Niska
7,6 Niska
6,4 Niska
6,1 Niska
5,2 Niska
53,3 Średnia
13,4 Niska
11,9 Niska
11,7 Niska
48,5 Niska
23,9 Niska
18,8 Niska
8,7 Niska
5,7 Niska
4,3 Niska
5,7 Niska
2,8 Niska
7,6 Niska
3,3 Niska
8,5 Niska
8,1 Niska
7,4 Niska
15,3 Nika
15,7 Niska
7,3 Niska
18,2 Niska
6,9 Niska

W związku z powyższym proponujemy nie czekać  z nawożeniem azotem do opadu czerwcowego, bo wtedy z powodu braku azotu może dojść do nadmiernego zrzucenia zawiązków owoców , ale  uzupełniające nawożenie azotem zastosować już teraz w czasie kwitnienia stosując Tropicote, Nitrabor, saletrzak, Unika Calcium w dawce 100-150 kg/ha.