Dobre przykłady: zwalczanie parcha jabłoni

W walce z parchem jabłoni najbardziej uzasadniona jest zapobiegawcza strategia ochrony. Doskonale wpisują się w nią preparaty mające w swoim składzie jako substancję aktywną kaptan, takie jak Merpan 50 WP i Merpan 80 WG. Od ubiegłego roku sadownicy mają też do dyspozycji Thiovit Jet – nawóz dolistny o potrójnym działaniu: dostarcza on roślinom siarki oraz ogranicza występowanie niektórych chorób i szkodników. Można go stosować łącznie z innymi fungicydami oraz preparatami olejowymi używanymi w początkowym okresie wegetacji (np. w sadach gruszowych w celu zwalczania miodówek).

Kaptan i siarka – nic nowego, a jednak…

Merpan 50 WP i Merpan 80 WG zawierające kaptan jako substancję aktywną to wciąż jedne z podstawowych preparatów zapobiegawczych do ochrony jabłoni przed parchem jabłoni. Stosowane nawet kilka razy w sezonie nie niosą one ze sobą ryzyka powstawania odporności grzyba Venturia inaequalis. Fungicydy te cechuje też wysoka odporność na zmywanie – dopiero opad rzędu 15–20 mm powoduje całkowite zmycie preparatu z powierzchni liści.

Jabłonie wymagają ochrony nie tylko przed parchem. Groźne są dla nich też inne choroby, jak mączniak jabłoni, oraz szkodniki – chociażby przędziorki i pordzewiacze. W walce z nimi można wykorzystać preparaty oparte na naturalnej kopalinie, jaką jest siarka. Pierwiastek ten należy do grona mikroelementów, a w roślinie wchodzi w skład aminokwasów, białek oraz innych specyficznych substancji (o ostrym zapachu, np. w cebuli, czosnku, gorczycy i chrzanie).

Fungicydy siarkowe są powszechnie stosowane w sadach ekologicznych, gdzie zwalczają parcha i mączniaka jabłoni oraz ograniczają występowanie szkodliwych roztoczy. W ubiegłym roku pojawiał się na polskim rynku Thiovit Jet zawierający w swoim składzie 80% siarki. Jest on zarejestrowany jako nawóz dolistny, ma postać granulowaną (zbudowany jest z mikrogranul o bardzo dobrej rozpuszczalności w wodzie), co w dużej mierze ułatwia przygotowanie cieczy roboczej. Można go stosować łącznie z niektórymi fungicydami, m.in. zawierającymi kaptan.

Thiovit Jet stosowany łącznie z Merpanem 50 WP lub Merpanem 80 WG zapewnia skuteczną ochronę zapobiegawczą przed parchem jabłoni i mączniakiem.

W praktyce

Wiesław i Urszula Dziubińscy prowadzą gospodarstwo sadownicze w Uleńcu koło Grójca, w którym jabłonie uprawiają na powierzchni 9,5 ha. Program ochrony przed parchem jabłoni jest tu oparty przede wszystkim na preparatach o działaniu zapobiegawczym, a zabiegi wykonuje się na podstawie komunikatów otrzymywanych z działu doradczego firmy Agrosimex w ramach systemu Info-Karta. Tak też prowadzona była ochrona w sadzie w ubiegłym roku.

kaptan siarka
Wiesław Dziubiński ochronę przed parchem jabłoni opiera przede wszystkim na zabiegach zapobiegawczych, w co doskonale wpisują się preparaty Thiovit Jet i Merpan 80 WG

W początkowym okresie wegetacji (do kwitnienia) 3-krotnie stosowany był nawóz siarkowy Thiovit Jet łącznie z Merpanem 80 WG. Stosowanie tej mieszanki w tym okresie i zaraz po kwitnieniu nie łączy się w ogóle z ryzykiem wystąpienia ich pozostałości w owocach. Fungicydy oparte na kaptanie – jak podkreśla Wiesław Dziubiński – są już od kilku lat stosowane w jego sadzie, ciągle są skuteczne i zapewniają bardzo dobrą ochronę zapobiegawczą.

Ubiegłoroczny sezon nie był łatwy, jeśli chodzi o zwalczanie parcha jabłoni. Częste opady deszczu i niskie temperatury wiele razy uniemożliwiały wykonanie zabiegu w optymalnym terminie. Do skutecznego zabezpieczenia liści, a przede wszystkim owoców przed parchem jabłoni w okresie infekcji pierwotnych konieczne było wykonywanie zabiegów w odstępach kilku dni. W sadzie państwa Dziubińskich przeprowadzono w sumie 20 zabiegów fungicydami, co jednak pozwoliło zebrać jabłka bez objawów chorobowych.

Jeszcze w ubiegłym sezonie zabiegi ochrony pan Wiesław wykonywał opryskiwaczem Agrola z przystawką wentylatorową. W tym roku przerobił ten opryskiwacz i zamontował na nim przystawkę kolumnową z dwoma wentylatorami. Nowy sprzęt i sprawdzone preparaty (Thiovit Jet i Merpan 80 WG), jak liczy sadownik, pozwolą mu i w tym roku wyprodukować jabłka wysokiej jakości.

Program ochrony

W minionym sezonie program ochrony przed chorobami w sadzie państwa Dziubińskich wyglądał następująco (dawki na 1 ha):
1.    3 kwietnia – Miedzian 50 WP (1,5 kg);
2.    8 kwietnia – Delan 700 WG (0,75 kg);
3.    13 kwietnia – Delan 700 WG (0,5 kg);
4.    18 kwietnia – Merpan 80 WG (1,9 kg) + Thiovit Jet (5 kg);
5.    24 kwietnia – Merpan 80 WG (1,9 kg) + Thiovit Jet (3 kg);
6.    28 kwietnia – Merpan 80 WG (1,9 kg) + Thiovit Jet (4,5 kg);
7.    4 maja – Delan 700 WG (0,75 kg) + Chorus 75 WG (0,5 kg);
8.    8 maja –Merpan 80 WG (1,9 kg) + Capitan 400 EC (0,075 l);
9.    13 maja – Merpan 80 WG (1,9 kg) + Mythos 300 EC;
10.    15 maja – Merpan 80 WG (1,9 kg) + Chorus 75 WG (0,3 kg);
11.    21 maja – Merpan 80 WG (1,9 kg) + Capitan 400 EC (0,075 l);
12.    28 maja – Merpan 80 WG (1,9 kg); 4 czerwca – Syllit 65 WP (2,25 kg);
13.    8 czerwca – Dithane NeoTec 75 WG (4 kg) + Difo 250 EC (0,2 l);
14.    10 czerwca – Captan 80 WG (2,8 kg) + Bumper 250 EC (0,3 l);
15.    26 czerwca – Merpan 80 WG (1,9 kg);
16.    3 lipca – Dithane NeoTec 75 WG (4 kg);
17.    9 lipca – Merpan 80 WG (1,9 kg).