Dlaczego Maral warto zastosować do fertygacji  upraw sadowniczych?

Dlaczego Maral warto zastosować do fertygacji  upraw sadowniczych?

Po ostrej zimie wiele plantacji drzew i krzewów owocowych ma osłabiony system korzeniowy. Ponadto  wyjątkowo zimna wiosna dodatkowo hamowała rozwój i sprawność  systemu korzeniowego. Temperatura gleby tak naprawdę osiągnęła >12˚C dopiero pod koniec maja a w dn. 14.06.2021 wahała się w granicach 14,4-16,1˚C. W tej sytuacji niezmiernie istotne jest zapewnienie dobrego rozwoju systemu korzeniowego aby zapewnić prawidłowe zaopatrzenie w składniki pokarmowe w okresie  intensywnego wzrostu nawet w okresie ekstremalnych warunków pogodowych – zimno, susza, upały. We Włoszech, gdzie jest produkowany Maral ponad 50% sprzedawanego nawozu jest aplikowanego poprzez fertygację .

Plon ogólny owoców truskawki odm `Sonsation` (g·roślina-1) w zależności od sposobu zastosowania nawozu Maral NPK 6-6-5-1 Zn .Prof. Z.Jarosz 2019

 

Maral -zawiera kompleks Ryzea – ekstrakt z 3 rodzajów alg – Ascophyllum Nodosum, Laminaria i  Fucus

Bogaty w hormony roślinne działające na wszystkich etapach rozwoju roślin. Auksyny i gibereliny zapewniają radykalny rozwój systemu korzeniowego – więcej korzeni bocznych, grubszych i dłuższych.  Z kolei wysoka zawartość  kwasu alginowego i aminokwasów oraz kwasów humusowych  zmniejsza antagonizm jonowy w glebie, zapewnia większą dostępność i lepsze pobranie składników pokarmowych z gleby i ich translokacje do miejsc w których są najbardziej potrzebne w roślinie.

Fenylopropanoidy

Prekursor kwasu salicylowego odgrywa niezmiernie ważną  rolę w mechanizmach tolerancji roślin na stres wodny i termiczny. Fenylopropanoidy mają pozytywny wpływ na parametry fotosyntezy, zdrowotność roślin,   potencjał wodny liści – poprawia sprawność  aparatów szparkowych -mniejsze straty wody podczas transpiracji –  i na aktywność enzymów antyoksydacyjnych.

Prowadzone w l.2019-2020 badania przez dr. Hab. Zbigniewa Jarosza i dr. Tomasza Krupę wykazały wysoka efektywność tego sposobu aplikacji Maralu

Szczególnie istotne jest zastosowanie Maralu przed zapowiadanymi  upałami.

W kombinacjach A, B, i C stosowano nawożenie podstawowe tj.:

Rosafert 5-12-24 w dawce 8,2 kg/rząd (270 kg/ha) w dwóch dawkach posypowo, Soluplant 10:36:15 w dawce 4,2 kg/rząd (140 kg/ha) – fertygacja, Soluplant 9:12:33 w dawce 8,4 kg/rząd (277 kg/ha) – fertygacja, Soluplant 21:21:21 w dawce 2,8 kg/rząd (93 kg/ha) – fertygacja.

Kombinacja kontrolna D nawożona była posypowo siarczanem amonu w dawce 9 kg/rząd (300 kg/ha w trzech dawkach) oraz siarczan potasu w dawce 11,6 kg/rząd (382 kg/ha w dwóch dawkach).

W kombinacjach A,B,C i D w drugiej połowie maja zastosowano  Protaminal w dawce 1,5 dm3/ha (50 ml/rząd) dwukrotnie z odstępem 10 dni. Dodatkowo zastosowano Rosahumus w dawce 6 kg/ha (60 g/rząd).

Wygląd owoców z obiektu „Kontrola z ochroną chemiczną” na początku testów trwałości pozbiorczej (po lewej) następnie po 72 oraz 120 godzinach

Wygląd owoców z obiektu „Maral NPK 6-5-5-1 Zn fertygacja” na początku testów trwałości pozbiorczej (po lewej) następnie po 72 oraz 120 godzinach

 

 

Maral jest dostępny w sklepie internetowym oraz sklepach stacjonarnych.