Delan® Pro skuteczna ochrona przed parchem

Nowością sezonu 2017 jest Delan® Pro – innowacyjny fungicyd przeznaczony do ochrony jabłoni przed jej najgroźniejszą chorobą, czyli parchem.

Połączenie dwóch substancji czynnych, tj. ditianonu oraz fosfonianu dipotasu (kwasu fosforynowego), pozwoliło na uzyskanie efektu synergii, który zwiększył skuteczność preparatu na owocach do 95% oraz na liściach do 97,5%.

Jak działa Delan® Pro

Ditianon łączy się z warstwą woskową liścia, gdzie tworzy silną i trwałą barierę ochronną. Natomiast kwas fosforynowy jest szybko wchłaniany i rozprowadzany w roślinie, aktywując jej naturalne mechanizmy obronne. To unikalne połączenie sprawia, że Delan® Pro jest aktywny na powierzchni oraz wewnątrz liści i owoców. Charakteryzuje go wysoka odporność na zmywanie oraz równomierne pokrycie rośliny. Nowoczesna formulacja Delan® Pro (SC) zapewnia przez długi czas najwyższą aktywność ditianonu w cieczy roboczej, nawet w przypadku, gdy do jej sporządzenia użyto wody o niekorzystnych parametrach. Delan® Pro może być stosowany samodzielnie lub jako komponent do sporządzania mieszanin zbiornikowych z innymi fungicydami (z wyjątkiem preparatu Fontelis). Wielomiejscowe działanie substancji czynnej oznacza brak ryzyka wystąpienia odporności. Produkt jest zalecany w programach Integrowanej Ochrony Roślin na terenie Europy. Badania wdrożeniowe prowadzone w europejskich centrach kompetencji, a także w polskim centrum kompetencji BASF w Skowronkach potwierdziły, że Delan® Pro nie powoduje ordzawień na owocach. Co więcej, wyniki wskazują na to, że Delan® Pro ogranicza ordzawienie, które jest powodowane niekorzystnym przebiegiem pogody, stosowaniem innych środków chemicznych lub wodą złej jakości.

Nowość: Delan® Pro jest cieczą!

Płynna formulacja preparatu Delan® Pro

charakteryzuje się:  wygodą użytkowania (brak pylenia i łatwość sporządzania cieczy roboczej), dobrą mieszalnością z innymi preparatami (z wyjątkiem produktu Fontelis),  doskonałym pokryciem roślin, dzięki mniejszym rozmiarom cząstek.

Zalecenia stosowania: dawka: 2,5 l/ha, termin: od wykształcenia młodych liści do 35 dni przed zbiorem owoców. Produkt jest dostępny w opakowaniach pięciolitrowych. Nie należy go mieszać z Fontelisem.

 

Delan® Pro zapewnia bardzo wysoką skuteczność, która jest wynikiem synergii działania, jaka występuje w wyniku połączenia ditianonu i kwasu fosforynowego. Dzięki odmiennym, wzajemnie uzupełniającym się mechanizmom działania dwóch substancji czynnych preparat ten osiąga bardzo wysoką skuteczność w zwalczaniu parcha jabłoni na owocach i liściach.