Czym chronić truskawkę przed szarą pleśnią?

truskawki Szara pleśń jest powszechną chorobą grzybową obecną w różnym stopniu na plantacjach truskawek. W chwili obecnej na naszym rynku jest kilka środków ochrony roślin pomocnych w ograniczaniu tej szarej pleśni. Przedstawiamy wybrane z nich.

FOLPAN 80 WG

Folpan jest środkiem o działaniu kontaktowym przeznaczonym do stosowania zapobiegawczego w ochronie truskawki. Zawiera 80 % folpetu – związku z grupy ftalimidów, który skutecznie chroni przed szarą pleśnią. Zabieg z użyciem tego preparatu wykonuje się w fazie kwitnienia truskawki w odstępach co 5-7 dni. Zaleca się stosowanie 2 kg/ha środka przy użyciu 600 l wody.

FRUPICA 440SC

Środek Frupica przeznaczony jest do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego. Substancją aktywną zastosowaną w preparacie jest mepanipirym – 440 g/l substancja skuteczna w ochronie przed szarą pleśnią. Mepanipirym to inhibitor biosyntezy metioniny, który bardzo skutecznie hamuje proces infekcji. Frupica efektywnie zwalcza szarą pleśń poprzez ograniczanie wydzielania przez grzyby enzymów – kutynazy, pektynazy, celulazy, które w normalnych warunkach degradują ściany komórkowe gospodarza oraz przez wychwytywanie aminokwasów i glukozy, która jest niezbędna do rozwoju patogenów.

Środek opóźnia wzrost i rozwój grzybów. Produkt należy stosować od początku do końca fazy kwitnienia truskawki. Zalecana dawka produktu to 0,7 l/ha. Nie należy stosować środka więcej niż 2 razy w sezonie. Między zabiegami należy zachować odstęp 7 dni. Okres karencji fungicydu to tylko 3 dni.

THIRAM GRANUFLO 80 WG

Jest fungicydem kontaktowym do zwalczania zapobiegawczego. Zawiera 80 % tiuramu. Termin wykonania zabiegu przypada na czas kwitnienia truskawki. Pierwsze opryskiwanie należy wykonać na początku kwitnienia, gdy 10% kwiatów jest w stadium białego pąka, następne co 7 dni, aż do momentu, gdy z 10% kwiatów opadną płatki korony. Środek ochrony roślin Thiram Granuflo można zastosować w sezonie trzykrotnie. Okres karencji w przypadku truskawki to 7 dni.

ROVRAL FLO 255 SC

Fungicyd Rovral Flo zawiera 255 g/l iprodionu. Środek ma działanie kontaktowe. W uprawie truskawki zalecana dawka, używając opryskiwacza ciśnieniowego z belką polową to: 4-5 l/ha, ilość wody 1200-1500 l/ha. Stosując belkę „Fragaria III”dawka wynosi 2,5-3 l/ha, ilość wody 500-700 l/ha. W warunkach silnego zagrożenia chorobą należy stosować wyższe dawki środka. Termin stosowania produktu przypada na okres od początku fazy kwitnienia co 7 dni. Preparatu nie należy stosować częściej niż 2 razy w sezonie.

SIGNUM 33 WG

To środek ochrony roślin zawierający aż dwie substancje aktywne o różnym mechanizmie działania: piraklostrobię – 6,7 % i boskalid 26,7 %. Środek charakteryzuje się działaniem systemicznym. Signum stosuje się zapobiegawczo i interwencyjnie. Produkt zwalcza wiele chorób grzybowych truskawki, oprócz szarej pleśni ogranicza również występowanie białej plamistości liści truskawki i mączniaka prawdziwego truskawki.

Dawkę 1,8 kg/ha można stosować od początku do końca kwitnienia. W trakcie sezonu można wykonać do 2 zabiegów z użyciem Signum. Odstęp między zabiegami powinien wynosić od 5 do 7 dni. Okres karencji to 3 dni. Należy pamiętać o przemiennym stosowaniu z fungicydami o odmiennym mechanizmie działania.

SWITCH 62,5 WG

Jest produktem o działaniu wgłębnym i kontaktowym przeznaczonym do ochrony szeregu gatunków jagodowych przed szarą pleśnią. Preparat zawiera dwie substancje aktywne cyprodynil 375 g/kg środka oraz fludioksonil 250 g/kg.

W przypadku truskawki Switch stosuje się do 3 razy w sezonie stosując dawkę 0,8-1,0 kg/ha. Preparat należy stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby – od fazy kwitnienia do 3 dni przed zbiorem owoców. Ponadto zwiększa trwałość owoców po zbiorze oraz podnosi ich walory smakowe.