Czy własnoręczne wykonanie instalacji nawodnieniowej jest możliwe?

Czy własnoręczne wykonanie instalacji nawodnieniowej, bazującej na projekcie specjalisty jest możliwe..?

Oczywiście, że TAK !

 

Najważniejszy jest „wywiad z klientem”

Doświadczony projektant powinien zapytać inwestora o wszystkie, nawet najdrobniejsze szczegóły i warunki, które mogą wpłynąć na efektywność działania instalacji i koszty jej wykonania.

  • Źródło i jakość wody
  • Wymiary i ukształtowanie terenu
  • Ilość wody do wykorzystania
  • Rodzaj uprawy
  • Jeżeli jest pompa lub już dostępne ujęcie wody to ich parametry
  • Wybrany rodzaj rozbioru wody
  • Inne niestandardowe rozwiązania np. automatyka

Projekt na kartce papieru

Zebranie powyższych informacji, da podstawy do sporządzenia projektu i wstępnego wyliczenia kosztów. Po ich akceptacji przez inwestora, pozostaje na tym etapie skompletowanie i odbiór armatury instalacji przez klienta.

„Zrób to sam”, czyli złożenie instalacji przez klienta

Odnosząc się do wskazówek z projektu, nabywca jest w stanie bez problemu samemu założyć system. Idealnym przykładem jest współpraca z plantatorem z okolic Bydgoszczy. Elementy zostały dobrane i skompletowane w magazynie firmy Agrosimex a następnie wysłane do nabywcy.

Elementy przygotowane do instalacji

Docelowo projekt objął wykonanie instalacji w sadzie na linii kroplującej 16 mm. Ze względu na duży poziom zawartości żelaza, woda ze studni głębinowej została skierowana do stawu.

Nalewanie wody ze studni głębinowej

Dwa małe filtry żwirowe i jeden dyskowy w zupełności wystarczyły do uzdatnienia wody.

Filtracja

Do dozowania pożywki zastosowano pompkę membranowa, sterowanie opiera się na elektrozaworach i prostym w obsłudze sterowniku.

 

Pompka nawozowa
Sterownik z zabezpieczeniem elektrycznym
Studzienka z elektrozaworem i smok ssawny

Uruchomienie systemu pod okiem specjalisty.

Ostatnim zadaniem jest uruchomienie instalacji, tutaj dla bezpieczeństwa i w celu omówienia szczegółów, bardzo przydatna jest pomoc osoby doświadczonej- projektanta. Prawidłowo wykonany rozruch, sprawdzenie szczelności i usunięcie ewentualnych usterek, da gwarancję długiej, zadowalającej eksploatacji.

Od 20  do 30 % kosztów inwestycji, można zmniejszyć, rezygnując z usług firmy instalacyjnej, dodatkowym atutem takiego wyboru jest pełna kontrola, nad jakością poszczególnych wykorzystanych elementów.