Czerwona plamistość liści truskawki – występowanie, szkodliwość, cykl rozwojowy

Występowanie i rośliny żywicielskie

 • W Polsce choroba występuje rzadko,
 • Powszechnie uprawiane odmiany truskawek są odporne na porażenie,
 • Grzyb obok truskawki może infekować także poziomkę.

Szkodliwość choroby

 • Choroba jest bardziej szkodliwa od białej plamistości liści,
 • Prowadzi do masowego zamierania liści, przed zbiorami,
 • Choroba występuje na plantacjach starszych,
 • Zwykle występowaniu choroby sprzyja duże zachwaszczenie plantacji.

Cykl rozwojowy

 • W Polsce nie stwierdzono stadium workowego grzyba,
 • Źródłem infekcji grzyba są zarodniki konidialne grzyba powstające na porażonych zeszłorocznych liściach,
 • Zarodniki te są rozprzestrzeniane z kroplami wody,
 • Po 10 – 14 dniach pojawiają się plamy,
 • Najbardziej rozwojowi grzyba sprzyja temperatura 20 – 25 °C,
 • Nasilenie objawów chorobowych obserwowane jest w drugiej połowie lata,
 • Porażeniu ulegają liście starsze.

objawy czerwonej plamistości liści truskawki

objawy czerwonej plamistości liści truskawki