Czas na ZOOM 110 SC

Wreszcie pogoda sprzyja walce z przędziorkami. Ten tydzień to drugi w bieżącym roku optymalny okres do zastosowania preparatu ZOOM 110 SC. Sterylizuje on dorosłe samice i zwalcza wszystkie znajdujące się obecnie w sadach stadia przędziorka. Dzięki unikalnym właściwościom translaminarnym jego działanie następcze utrzyma się w sadzie przez długi okres, nawet do 6 tygodni.

To ostatni moment, aby nie stosować mieszanek w walce z przędziorkami i pozbyć się ich na długo stosując ZOOM 110 SC! Więcej szczegółowych informacji w tym artykule.

ZOOM 110 SC oprysk na przędziorkiDlaczego warto wybrać ZOOM 110 SC?

 • Nowa substancja aktywna – brak odporności krzyżowej
 • Skuteczne zwalczanie jaj, nimf i larw przędziorków
 • Sterylizacja samic
 • Wykazuje działanie kontaktowe oraz translaminarne
 • Długotrwały okres działania ( 20-50 dni)
 • Wysoka odporność na zmywanie
 • Bezpieczny dla owadów pożytecznych
 • Może być stosowany w programach IPO
 • Nie wykazuje działania fitotoksycznego

Podstawowe informacje dotyczące preparatu

 • Uprawa: jabłoń
 • Zwalczany szkodnik: przędziorek owocowiec – jaja (zimowe i letnie) oraz stadia larwalne
 • Termin stosowania: przed kwitnieniem (faza zielonego lub różowego pąka kwiatowego) oraz po kwitnieniu (faza wzrostu zawiązków owocowych)
 • Zalecana dawka środka: 0,45 l/ha
 • Zalecana dawka wody: 500-750 l/ha
 • Zalecane opryski: średniokropliste
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
 • Okres karencji: 42 dni

Etoxazol – nowość w polskim sadownictwie

ZOOM 110 SC jest akarycydem zarejestrowanym do zwalczania jaj i ruchliwych form larwalnyh przędziorka owocowca w uprawie jabłoni. Zawiera etoxazol (110 g w 1 litrze), zupełnie nową substancję aktywną, dotąd nie wykorzystywaną w polskim sadownictwie.

Zoom – termin stosowania oraz dawka

ZOOM 110 SC można stosować zarówno przed jak i po kwitnieniu jabłoni. Preparat stosowany przed kwitnieniem (faza zielonego lub różowego pąka) zwalcza jaja zimowe oraz wylęgające się z nich larwy. Stosowany po kwitnieniu (faza wzrostu zawiązków owocowych) zwalcza jaja letnie oraz larwy przędziorków.

W celu zwalczania wszystkich faz rozwojowych szkodnika środek Zoom 110 SC należy stosować łącznie z preparatami zwalczającymi dorosłe samice i samce.

ZOOM 110 SC wykazuje długotrwałe działanie następcze: 20-50 dni. W celu zapewnienia optymalnej skuteczności działania konieczne jest dokładne pokrycie cieczą użytkową wszystkich chronionych części roślin.

Zalecana ilość wody: przed kwitnieniem przynajmniej 500 l/ha, po kwitnieniu 750 l/1ha.

Zoom 110 SC można także stosować łącznie z adjuwantami lub surfaktantami, na przykład z preparatem Silwet Gold.

Jak działa Zoom?

ZOOM 110 SC jest preparatem kontaktowym. Na roślinie działa powierzchniowo oraz translaminarnie – wgłębnie i lokalnie, systemicznie: znaczna część preparatu wnika do wnętrza liści ( 80%) i jest wiązana przez kutikulę stanowiąc magazyn substancji aktywnej dla wydłużonego działania zapobiegawczego.

Zwalczane stadia rozwoje przędziorków

ZOOM 110 SC hamuje wzrost przędziorków. Zwalcza jaja zimowe i letnie oraz wszystkie stadia larwalne przędziorków. Nie zwalcza form dorosłych, ale potraktowane nim samice stają się sterylne tzn. z jaj przez nie składanych nie wylęgają się młode larwy. Dzięki temu procesowi przerywany jest cykl rozwojowy przędziorków.

Szymon Matysiak, Chemtura Agrosolutions

Polecane artykuły: