Czas na nawożenie sadu cynkiem

W celu poprawy odporności drzew na niskie temperatury oraz stymulacji przemian hormonalnych w roślinach zalecamy wykonanie nawożenia nawozami zawierającymi cynk.

W fazie mysiego uszka zalecamy zastosować:

  • Zinc w dawce 0,5-1 l/ha lub
  • Mikrostar Zn w dawce 1 kg/ha

Polecane artykuły: