Choroby odglebowe w uprawach truskawek– biologiczne zwalczanie – Konferencja Truskawkowa | Agrosimex

Zapraszamy do obejrzenia filmu z Konferencji Truskawkowej!

 

Transkrypcja

Witam państwa bardzo serdecznie na konferencji truskawkowej. Zanim przejdę do omówienia mojej prezentacji, chciałbym najpierw podziękować współorganizatorom, którzy konferencję truskawkową przygotowywali z naszą firmą, firmą Agrosimex w poprzednich latach, chciałbym właśnie z tego miejsca podziękować Zespołowi Szkół im. Wincentego Witosa w Jasińcu, Związkowi Sadowników RP, również oddział jasieniecki, jak również Urzędowi Gminy w Jasieńcu i Stowarzyszeniu Plantatorów Truskawki. Te organizacje wspierały nas bardzo w organizowaniu tych konferencji stacjonarnych w Jasieńcu. Natomiast jeśli chodzi o konferencję w Czerwińsku, no bardzo chciałbym podziękować firmie Intertrade, która no również bardzo angażowała się właśnie w organizację, no można by powiedzieć tego cyklicznego od kilku lat wydarzenia. Mam nadzieję, że w przyszłości sytuacja pozwoli nam na realizację w bardzo podobny sposób, jak to miało miejsce w poprzednich latach, właśnie tych konferencji dla plantatorów truskawki.

Wracając do tematu chciałbym powiedzieć, że nawiązuje i bardzo dobrze wpisuje się ten temat w ogólną taką tendencję produkcji z wykorzystaniem naturalnych metod w ochronie, naturalnych metod w ochronie przeciwko chorobom, jak również w ochronie przeciwko szkodnikom. Na temat szkodników opowiedziała Basia Błaszczyńska,  natomiast ja chciałbym przybliżyć temat związany z ochroną przeciwko chorobom grzybowym z użyciem dość ciekawego rodzaju grzyba jakim jest trichoderma, a przede wszystkim z zastosowaniem preparatu o nazwie Xilon. Nazwa pewnie nowa dla państwa, dla większości z państwa nowa, niemniej warta zapamiętania. A dlaczego, to właśnie parę słów chcę powiedzieć. Ogólnie jeżeli mówimy o trichodermii, o rodzaju grzybów trichoderma to trzeba podkreślić, że jest to grzyb występujący w środowisku glebowym praktycznie wszędzie tam, gdzie prowadzone są uprawy. Obejmuje około 300 gatunków i taka grupa została przebadana, natomiast te gatunki, które są interesujące z punktu widzenia ochroniarskiego jest ich około 33, a na pewno takim gatunkiem, który jest szczególnie cenny jest trichoderma asperellum T34. Grzyby te mówiąc najogólniej mają zdolność wytwarzania substancji typu antybiotyki, są zdolne do wytwarzania enzymów i innych związków, lotnych chociażby, które są antagonistami fitopatogenów, w tym także grzyby te tworzą hormony wpływające, czy regulujące architekturę systemu korzeniowego, co w efekcie sprzyja bujniejszemu wzrostowi i lepszemu rozwojowi roślin. Działanie grzybów trichoderma to wpływ zarówno na tą część korzeniową, na tą część nazywaną ryzosferą, ale też poprzez stymulowanie pewnych odporności również wpływ na część nadziemną rośliny. Tak jak już wspomniałem trichoderma występuje powszechnie w większości gleb, czy są  to gleby lessowe, czy są to gleby typu czarnoziemy, bielice, wszędzie je można znaleźć. Niektóre szczepy są charakterystyczne dla poszczególnych regionów występowania. Jeśli chodzi o trichodermę i to oddziaływanie chorobotwórcze grzyba występuje na zasadzie konkurencyjności, nad pasożytnictwa i właśnie w ten sposób następuje rozwój patogenów odglebowych. Tym, czym się żywy trichoderma to zawartość składników pokarmowych w glebie, w strefie korzeniowej, ale również substancje, które pochodzą z rozkładu spasożytowanych patogenów. Różne gatunki trichodermy są zdolne również do poprawy pobierania i wykorzystywania z gleby mikro i makroelementów. Poprawa efektywności wykorzystywania składników odżywczych za pośrednictwem drobnoustrojów typu trichoderma nabiera szczególnego znaczenia w kontekście stopniowej utraty żyzności gleby, co może mieć miejsce w monokulturach, a przy truskawce możemy tą monokulturę w niektórych regionach zauważać. Jeśli chodzi o trichodermę może ona również zwiększać produktywność zarówno dzięki zwiększonemu rozkładowi biomasy, jak i poprawie przyjmowania, wchłaniania nieorganicznych makro i mikroelementów, tak jak pochodzących z nawozów. Jeśli chodzi o nośnik trichodermy asperellum T34 to nazwa handlowa to Xilon WP, tak jak państwo widzicie na poglądowym zdjęciu. Zakres rejestracyjny Xilonu to walka z chorobami typu fuzariozy, z chorobami powodującymi zgniliznę korzeni. Co ciekawe jest to zakres etykiety rejestracyjnej, ale Xilon charakteryzuje się bardzo rozbudowanym tak zwanym side efektem i tutaj na pewno w następnych latach będą te obserwacje związane z tymi efektami ubocznymi, z działaniem jeszcze na inne patogeny będą dopisywane do etykiety rejestracyjnej. W jaki sposób możemy powiedzieć, że  Xilon działa na patogen i na roślinę? Otóż w przypadku patogenów to jest wyraźne nadpasożytnictwo. Natomiast jeśli chodzi o rośliny, to właśnie rozrastająca się grzybnia z wprowadzonych wcześniej zarodników konidialnych, które znajdują się właśnie w preparacie Xilon powoduje kolonizację z jednej strony, natomiast z drugiej strony indukuje tak zwaną odporność systemiczną. Więc zmusza niejako roślinę do tworzenia elicytorów, które ograniczają występowanie różnych chorób, nie tylko grzybowych, bo w literaturze można spotkać, że te ograniczenia dotyczą również chorób bakteryjnych, a nawet w jakimś sensie zabezpieczenie przed chorobami wirusowymi. Także spektrum działania jest bardzo interesujące i myślę, że warte zainteresowania na plantacjach, gdzie zagrożenia różnymi rodzajami grzybów chorobotwórczych jest znaczne. Ten slajd pokazuje, w jaki sposób zachowuje się zarodnik, który został wniesiony do środowiska glebowego. Otóż konidium zaczyna kiełkować i tutaj mamy zdjęcie z mikroskopu elektronowego, puszcza strzępki, które rozrastają się i w momencie, gdy natrafią na swojej drodze na strzępki grzybów patogenicznych przenikają do wnętrza tych grzybów i wytwarzając enzymy lityczne powodują rozkład plechy grzybów, które są przyczyną chorób roślin uprawnych. Właśnie ten slajd pokazuje w jaki sposób strzępki boczne T34 zaczynają oplatać strzępkę w tym wypadku patogenu chorobotwórczego Rhizoctonia. Kolonizacja po upływie 6 dni, na tym slajdzie z prawej strony widać, że te strzępki bardzo intensywnie się rozrastają w środowisku glebowym, intensywnie poszukują miejsca, gdzie są patogeny, gdzie są w jakimś sensie niezbędne do tego, aby uzdrawiać rośliny uprawne. Co ciekawe sama trichoderma nie jest zagrożeniem w żaden sposób dla rośliny uprawnej, wręcz przeciwnie, pobudza ją do tworzenia odporności systemicznej, o której wcześniej wspomniałem. Jakich efektów możemy oczekiwać po zastosowaniu Xilonu? Na pewno poprawi nam się jakość gleby, na pewno wzmocnimy system odpornościowy rośliny. Xilon też ma bardzo dobry wpływ na wzrost substancji wzrostowych na produkcję auksyn, co w efekcie powoduje, że osiągamy większy plon, plon lepszej jakości. Dlaczego ta trichoderma asperellum szczep 34 jest wyjątkowa? Otóż proszę państwa przede wszystkim jest bardzo dobrze przebadana przez ośrodki k, między innymi w Hiszpanii. Ale jest też wyjątkowa, dlatego tez posiada wirulencję, tą agresywność w stosunku do zwalczanych patogenów. Co też jest istotne posiada bardzo dobre tempo namnażania w glebie, ale też i w środowiskach poza glebowych, gdzie powiedzmy prowadzi się reprodukcję. Do tego trzeba podkreślić, że jest dość trwała w glebie i bardzo dobre spektrum działania posiada, jak również wykazuje się niską wrażliwością na niekorzystne czynniki, a tu takimi niekorzystnymi czynnikami mogą być chociażby przedłużające się susze, ale też druga skrajność, takie czasowe podtopienia. Trichoderma była oceniana według nowych przepisów unijnych i można powiedzieć, że wykonano bardzo dużą ilość doświadczeń rejestracyjnych i nie ulega wątpliwości, że Trichderma Asperellum szczep 34 jest na pewno szczepem bardzo wyjątkowym. Działanie generalnie zapobiegawcze, więc w celu uzyskania dobrego efektu należy wielokrotnie stosować w dawkach dzielonych. Takie zastosowanie jest na pewno bardziej korzystne niż stosowanie jednej dużej dawki jednorazowo. Stąd też zalecenie do takiego, a nie innego prowadzeniu zabiegów przy zastosowaniu Xilonu. Na pewno jest bezpieczny dla roślin uprawnych, nie wykazuje żadnego negatywnego wpływu i później po zastosowaniu nie ma objawów fitotoksyczności. Początkowo, w momencie gdy zarodniki, konidia Xilonu zostaną naniesione na powierzchnię gleby i gdyby zaraz po zabiegu nastąpiły ulewne deszcze jakieś zagrożenie wypłukaniem tychże zarodników istnieje, mogą one przepłynąć przez strefę korzeniową. Niemniej jest to raczej rzadko spotykane. W momencie, gdy Xilon zostaje naniesione na powierzchnie gleby następuje bardzo  szybkie przerastanie w profilu glebowym strzępek trichodermy i po połączeniu z korzeniami w miarę ich wzrostu trichoderma podąża w głąb razem z nimi. Takie optimum temperatury jeśli chodzi o  ten czynnik to około 20-25 stopni. Techniczne aspekty stosowania, konidia przechodzą praktycznie przez standardowe filtry stosowane w opryskiwaczach, czy też filtry zainstalowane w instalacjach nawodnieniowych, warto jednak zwrócić uwagę na dokładne mycie później opryskiwacza po wykonanym zabiegu, żeby pozostałe konidia nie miały szans na uaktywnienie się i ewentualne później zatykanie w ten sposób dysz opryskiwacza. O temperaturze tam dwa słowa wspomniałem, że optimum to około 20-25 stopni. Tutaj można by powiedzieć, że producent podaje od 12 i to jest prawda, bo ta temperatura wysoka mogłaby limitować czas stosowania. Xilon stosujemy od wczesnej wiosny, gdy gleba osiągnie temperaturę tych 12 stopni. Aktywność T34 to około miesiąca, powiedzmy do 8 tygodni, w glebach z dużą zawartością materii organicznej 12 tygodni. Dobrze by było, gdyby PH  gleby nie przekraczało 9. Średnie rędziny mogłyby te wartości przekraczać. My najczęściej mamy do czynienia z glebami, które mają odczyn kwaśny lub zbliżony do obojętnego, lekko kwaśny, lub też w przypadku borówek odczyn kwaśny. Może być Xilon stosowany zarówno w podłożach zbudowanych z torfów, czy też z ziem pochodzenia kompostowego, ale także trichodermę w postaci Xilon można zastosować na nieorganiczne podłoże takie jak wełna mineralna, czy też perlit. Wilgotność gleby na poziomie 60-70%. W momencie, gdy warunki są niekorzystne dla rozwoju trichodermy z Xilony dość szybko następuje regeneracja. Właśnie te zdolności rozmnażania są niezwykle w tym wypadku istotne i takowe zdolności posiada szczep T34. Xilon nie ma negatywnego oddziaływania na entomofaumę pożyteczną, więc mówimy o dżdżownicach, ale też nie ma oddziaływania na owady zapylające. Dlaczego  Xilon jest lepszy od fungicydów konwencjonalnych? Przede wszystkim dlatego, że to rozwiązanie biologiczne, ogranicza ryzyko uodpornień, przywraca zdrowotność glebie, nie jest w żaden sposób agresywny dla roślin uprawnych. Również wpływa na lepszą asymilację, a co za tym idzie na zwiększone plonowanie. Na pewno podkreślić trzeba ten wpływ na jakość owoców, na jędrność, na ich trwałość pozbiorczą. Także te wszystkie cechy wpisują się w wymogi, jakie stawia rynek, jakie stawiają zarówno sprzedawcy, jak i też konsumenci. Dodatkowo trzeba powiedzieć, że jest to produkt o łatwej aplikacji, czy to w formie oprysku, czy w formie nawodnienia. Bezpieczny dla operatora i środowiska, w którym jest stosowany. Cechą ciekawą, szczególnie w momencie gdybyśmy się zdecydowali na stosowanie dawkami dzielonymi jest dobra mieszalność Xilonu z większością środków ochrony roślin. Wyjątkiem są tu fungicydy z grupy triazoli. Także tu z tymi fungicydami absolutnie nie mieszamy, natomiast z pozostałymi jak najbardziej tak. Możemy stosować zarówno w rolnictwie konwencjonalnym, jak i tym, które posiada certyfikat ekologiczny. Także proszę państwa Xilon jest na pewno produktem godnym uwagi, jest produktem przyszłościowym, jest produktem, który poprawi stan zdrowotny plantacji. O tym wszystkim będziecie państwo mogli też otrzymywać  informacje korzystając chociażby z info karty. Bardzo dziękuję za uwagę.