Chloroza nerwów liści malin – patogen, objawy, cykl rozwojowy

Patogen

 • Chorobę powoduje wirus chlorozy nerwów liści malin (Raspberry vein chlorosis virus).
 • Żywicielem wirusa jest tylko malina.
 • Choroba występuje powszechnie w Europie i Polsce.
 • Jest spotykana powszechnie na większości plantacji malin.

Objawy

 • Istnieją trzy szczepy wirusa chlorozy nerwów, różniące się patogenicznością. Ostrość objawów zależy od szczepu, którym roślina jest porażona, a także od odmiany.
 • Szczep łagodny wywołuje przejaśnienie tkanek wzdłuż nerwów 2 i 3 rzędu.
 • Objawy powodowane szczep umiarkowany są podobne lecz znacznie wyraźniejsze.
 • Na liściach porażonych przez ostry szczep chlorozy biegną wyraźnie wzdłuż całych nerwów bocznych. Często chlorozy zlewają się tworząc duże, żółte plamy. Blaszka liściowa ulega deformacji. Objawy są dobrze widoczne przez całe lato.
 • Ostry szczep powoduje wyraźne zahamowanie wzrostu i osłabienie roślin.

Cykl rozwojowy

 • Wirus jest przenoszony przez Aphis idaei, a także przez chore sadonki.
 • Okres inkubacji przy sztucznej infekcji wynosi od 4 do 12 tygodni.