Certyifkaty jakości PCBC dla fungicydów sadowniczych Makhteshim-Agan Industries Ltd.

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji z siedzibą w Warszawie (PCBC) w wyniku badań i audytów przeprowadzonych przez Oddział Badań i Certyfikacji w Pile przyznało w maju br. produktom Merpan 80 WG i Shavit 72 WG produkcji Makhteshim Agan Industries Ltd. certyfikaty oraz znaki: – jakości Q – „Najwyższa Jakość” i zgodności GJ – „Gwarantowana Jakość”.

Merpan i Shavit to od lat znane na rynku i powszechnie stosowane w praktyce ogrodniczej środki grzybobójcze przeznaczone do zwalczania parcha jabłoni – najpoważniejszej choroby infekcyjnej sadów. Shavit dodatkowo zwalcza drugą ważną chorobę – mączniaka jabłoni. Makhteshim-Agan Poland Sp. z o. o. i Makhteshim Agan Agro Poland S.A. (dawne Zakłady Rokita Agro S.A. w Brzegu Dolnym) to obecnie jeden z 3 największych dostawców środków ochrony roślin na rynku polskim, który systematycznie wzmacnia swoją pozycję.

Takie wyróżnienie ww. środków to potwierdzenie przez zewnętrznego audytora wysokiej jakości surowców używanych do ich produkcji oraz wysokiej jakości samych gotowych wyrobów przeznaczonych dla odbiorców ostatecznych, jak również najwyższych standardów obowiązujących w procesach – od produkcji poprzez magazynowanie i dystrybucję. Przy tej okazji warto nadmienić, że wyłącznym dystrybutorem fungicydów sadowniczych Merpan 80 WG i Shavit 72 WG jest firma Agrosimex Sp. z o.o., jeden z największych dystrybutorów środków ochrony roślin w Polsce, lider w branży ogrodniczej, która znana jest również z dużego i nowoczesnego zaplecza magazynowo-logistycznego.

Ma to tym większe znaczenie, że to właśnie Merpan 80 WG i Shavit 72 WG uzyskały ww. znaki jakości PCBC jako pierwsze w historii środki ochrony roślin.

„Traktujemy to jako duże zobowiązanie i wyzwanie dla naszej firmy, ale jesteśmy również pewni wysokiej jakości oferowanych przez nas środków” powiedział Jan Narkiewicz-Jodko, Dyrektor ds. Sprzedaży i Rozwoju w firmie Makhteshim Agan Poland Sp. z o. o.”

Dyrektor Jan Narkiewicz-Jodko prezentuje certyfikaty jakości
przyznane przez PCBC dla Merpanu 80 WG i Shavitu 72 WG