Celowość pobierania próbek glebowych

Rynek owoców i warzyw staje się coraz bardziej wymagający. Stosowanie racjonalnego, opartego na kompleksowej analizie gleby i liści nawożenia, umożliwi sadownikom uzyskanie niższych kosztów produkcji. Zaniechanie analizy gleby może doprowadzić do wzrostu poniesionych kosztów. Jedynym sposobem uniknięcia takiej sytuacji jest analiza gleby umożliwiająca rozpoznanie rzeczywistych ilości składników dostępnych dla roślin.

Czy i kiedy nawozić?

Przy nawożeniu roślin należy pamiętać, że w glebie znajdują się pewne ilości składników pokarmowych, więc istnieje możliwość ograniczenia lub rezygnacji z nawożenia danym pierwiastkiem, występującym w wystarczającej ilości. Nawożenie gleby przed założeniem sadu czy plantacji ma decydujące znaczenie. Ważne jest to w przypadku składników wolno przemieszczających się tj. fosforu, potasu, magnezu i wapnia.

Drzewa i krzewy owocowe mają głęboki system korzeniowy, więc należy pobierać próby glebowe z obu poziomów: warstwy ornej 0-20 cm i podornej 20-40 cm. Tak pobrane próbki dostarczają niezbędnych informacji odnośnie potrzeb wapnowania oraz wysokości dawek nawozów.

Rola odczynu gleby

Decydujące znaczenie w pobieraniu składników pokarmowych ma pH gleby. Przyswajalność wielu składników takich jak azot, fosfor, potas, wapń, magnez, bor, w kwaśnym środowisku gwałtownie maleje, w związku z tym stają się one trudno dostępne dla roślin.

Antagonizm składników pokarmowych

Innym problemem jest antagonizm składników pokarmowych, jony występujące w nadmiarze utrudniają pobieranie innych jonów. Jeżeli w glebie jest np. dużo fosforu i dodatkowo rośliny będą nawożone tym składnikiem, spowoduje to ograniczenie pobierania cynku, żelaza i potasu nawet, jeśli znajdują się one w optymalnej ilości. Skutków niedoborów makro i mikro składników nie trzeba wyjaśniać. W związku z tym niedobory, jaki nadmiar składników są niekorzystne.

Zalety jesiennego nawożenia sadu

Stosowanie nawozów jesienią ma wiele zalet. Tuż przed nadejściem zimy, możemy uzupełnić w glebie niedobory fosforu, potasu, magnezu, ewentualnie mikroelementy. Skorygować pH poprzez wapnowanie gleby. Jesienne nawożenie jest korzystne, ponieważ rozsypane nawozy dobrze się rozpuszczą, a zawarte w nich składniki pokarmowe przemieszczą się, w pobliże systemu korzeniowego roślin.

Andrzej Gruszka
Inżynier Doświadczalny

Artykuły polecane: