Budujemy Populację Owadów Zapylających – Centra Murarkowe

W 2014 roku w ramach akcji „Budujemy Populację Owadów Zapylających”, prowadzonej przez firmę Sumi Agro Poland, producenta m.in. zoocydu Mospilan 20 SP, przygotowano kilkanaście „Centrów Murarkowych”.

W wybranych gospodarstwach zostały zainstalowane gniazda murarki ogrodowej (Osmia rufa), pszczoły samotnicy, dziko żyjącej w warunkach klimatycznych Polski.

Były to skrzynie wypełnione fragmentami źdźbeł trzciny (naturalnego środowiska „gniazdowania” tego owada) oraz kokonami murarki ogrodowej. Przygotowane Centra dostosowano wielkościowo i liczebnie (liczba osobników murarek i kokonów) w taki sposób, że zapewniają zapylenie nawet do 10 ha sadów jabłoniowych lub np. 6 ha intensywnych sadów czereśniowych.

W bieżącym roku dostępne będą dla zainteresowanych ogrodników również specjalnie przygotowane stanowiska demonstracyjne, ukazujące jak łatwa może być budowa skrzyń gniazdowych murarki z materiałów powszechnie dostępnych w gospodarstwach sadowniczych oraz jej hodowla.

Akcja organizowana jest we współpracy z dr. Dariuszem Teperem – specjalistą z Instytutu Ogrodnictwa, Oddziału Pszczelnictwa w Puławach, który w okresie kwitnienia sadów będzie prowadził pokazy w wybranych lokalizacjach.

Właściwe przygotowanie gniazd murarki oraz dobór selektywnych środków ochrony roślin pozwala na polepszenie zapylenia upraw sadowniczych.

Organizator akcji zaleca stosowanie do ochrony sadów zoocydu Mospilan 20 SP, produktu który jest nieszkodliwy dla pszczół, innych owadów zapylających Jedno z miejsc demonstracyjnych powstało w Golianach, przy sadzie Wiesławy i Leszka Barańskich, także kilka skrzyń z pszczołami znajduje się w sąsiedztwie biura firmy Agrosimex.

Zapraszamy wszystkich do obserwacji pracy pszczół – murarki ogrodowej i skuteczności zapylania sadów.

IMG_3944-Edit2