Bor i cynk – deficytowe składniki pokarmowe w sadach w 2011 roku

Objawy niedoboru boruBor jest najbardziej deficytowym składnikiem w glebach Polski. W największym zagłębiu sadowniczym Europy prawie 100% gleb ma niską zawartość przyswajalnego boru w przedziale 0,4-0,8 mg B/100 g gleby. Tak niskie zawartości boru w glebie odbijają się negatywnie na rozwoju strefy włośnikowej systemu korzeniowego. Szczególnie w tym bardzo mokrym roku, przy obfitym plonowaniu w wielu sadach ten problem bardzo się nasilił. W następstwie niskich zawartości boru w glebie oraz osłabionego systemu korzeniowego pobieranie boru oraz wapnia, potasu i cynku było w tym roku dużo niższe niż w 2010 r. Potwierdzają to wyniki analiz liści i owoców wykonane w VIII 2010 i 2011 r. w sadach jabłoniowych.

Zawartość boru i cynku w owocach, jabłka – VIII.2011 r.

Odmiana Zawartość B mg/kg s.m. Cynk mg/kg s.m.
Gala 4,91 4,29
5,1 2,31
Decosta 4,5 0,33
Jonagored 5,78 4,29
Ligol 5,03 1,32
Gloster 4,75 0,66
Golden 5,69 0,89
5,1 2,31
5,47 0,99
4,54 5,61
5,03 1,98
Red Prince 5,66 2,97
Szampion 4,72 2,97
5,03 0,99

 

Zawartość boru i cynku w owocach, jabłka VIII.2010 r.

Odmiana Bor mg/kg s.m. Zynk mg/kg s.m.
Jonagored 37 4
Szampion 32 5
17 5
25 6
Gloster 36 5
36 5
Golden 24 4
19 4
23 5
44 5
Idared 112 3
Ligol 37 5
91 5

 

Zawartość boru i cynku w liściach jabłoni VIII. 2011 r.

Odmiana B mg/kg s.m Wycena Zn mg/kg s.m. wycena
Gala 10,94 deficytowa 11,5 Niska
Golden 11,76 deficytowa 32,5 optymalna
11,32 deficytowa 12,0 niska
Decosta 10,38 deficytowa 18,5 optymalna
Szampion 10,19 deficytowa 15,5 optymalna
Gloster 9,13 deficytowa 11,5 niska
Jonagored 10,1 Deficytowa 10,0 niska
Ligol 11,5 deficytowa 9,5 niska

 

Zawartość boru i cynku w liściach jabłoni 2010 r.

Odmiana B mg/kg s.m. Wycena Zn mg/kg s.m. Wycena
Jonagored 24 Optymalna 41 Wysoka
37 Optymalna 42 wysoka
Szampion 32 Optymalna 39 wysoka
23 Optymalna 39 optymalna
Golden 28 Optymalna 27 optymalna
28 Optymalna 25 wysoka
Gloster 34 Optymalna 31 Wysoka
29 Optymalna 48 wysoka
Ligol 28 Optymalna 39 Optymalna
51 Wysoka 20 Optymalna
Idared 78 Wysoka 26 Optymalna
Konferencja 24 Optymalna 20 Optymalna
25 Optymalna 27 Optymalna

W tym roku praktycznie we wszystkich analizowanych owocach jabłoni były bardzo niskie zawartości boru w przedziale 4,5-5,78 mg B/kg s.m. Dla porównania w 2010r w analizach owoców wykonanych w sierpniu zawartość boru wahała się w przedziale 17-112 mg B/kg s.m. czyli była 3-20 razy wyższa.

Wykonane w tamtym roku po zbiorach owoców oraz wiosną tego roku opryski nawozami borowymi zapewniły dobry rozwój pąków kwiatowych, pręcików oraz lotność pyłku dzięki czemu zawiązanie owoców było w tym roku bardzo dobre. Aby zapobiec w przyszłym roku drastycznemu załamaniu plonowania drzew owocowych należy w tym roku szczególną uwagę zwrócić na nawożenie borem i to nie tylko dolistne. W sadach w których w tym roku są bardzo wysokie plony owoców, a znam sady gdzie plony Ligola będą przekraczać 80t/ha oraz w sadach w których drzewa nawet krótko były podtopione oprócz nawożenia dolistnego należy wykonać nawożenie doglebowe borem.

Jesienne nawożenie borem najlepiej połączyć z nawożeniem cynkiem, który zwiększa odporność drzew na niskie temperatury a koncentracja cynku w owocach i liściach jest w tym roku tez znacznie niższa niż w poprzednim.

Jakie nawozy stosować?

W sadach w których podczas zbiorów owoców na drzewach występowały owoce z objawami gorzkiej plamistości podskórnej najlepiej zastosować nawóz Rheobor w dawce 3L/ha,dzięki czemu uzupełnimy niedobory boru i wapnia. Nawóz ten zawiera 90g Boru/L oraz 120 g/L wapnia. Nawóz ten najlepiej stosować samodzielnie.

W sadach w których jest tylko silny deficyt boru i cynku polecamy zastosować dolistnie : Bolero w dawce 2L/ha (lub Manniplex B) w dawce 4L/ha + Zinc 1L/ha Stosując ten zabieg wnosimy 240 g boru i 600g cynku. Bolero zawiera bor w postaci dziesięciowodnego pentaboranu sodu oraz sorbitol, a Manniplex mannitol, alkohole cukrowe dzięki którym bor z tych nawozów jest zdecydowanie szybciej i lepiej wykorzystywany przez rośliny. Najtańszym rozwiązaniem jest zastosowanie nawozu Missibor w dawce 2kg/ha + Mikrostar Zn w dawce 1 kg/ha. w tym zabiegu wnosimy 420 g B + 130 g Zn.

Jesienny zabieg nawozami borowymi i cynkowymi należy wykonać po zbiorach owoców, ale przy pełni aktywnych liściach w temperaturze pow.10-12°C. Dużym błędem jest opóźnianie zabiegów i wykonywanie ich w momencie opadania liści.

W tym roku we wszystkich obficie owocujących sadach, oraz w młodych sadach których intensywnie rozwija się system korzeniowy oraz w tych sadach w których stała woda należy zastosować nawożenie doglebowe borem. Do wyboru są 2 nawozy i 2 technologie nawożenia : oprysk doglebowy pasów herbicydowych nawozem Missibor w dawce 10-15 kg/ha lub nawożenie doglebowe granulowanym nawozem Granoligo MB 20 w dawce 50-120 kg/ha. Nawóz ten zawiera 1,6%B oraz 37,5% MgO,dlatego też szczególnie jest przydatny w tych sadach gdzie jest duży deficyt boru i magnezu. Nawożenie doglebowe borem należy wykonać przynajmniej 4 tygodnie przed lub 4- tygodnie po wapnowaniu sadu.

 

Porównanie kosztów stosowania nawozów cynkowo-borowych dostępnych w AGROSIMEX jesienią 2011 r.

Nawóz Skład w g/L/kgB+Zn Dawka L/kg/ha Dawka B i Zn w g/ha Koszt zabiegu zł/ha
Bolero + Zinc 120 +600 2+1 240+600 51,86
Missibor + Zinc 210+600 2+1 420+600 46,39
Missibor + Mikrostar Zn 210+130 2+1 420+130 40,13
Cynko-bor 110+40 4 440+160 50,0

Polecane przez nas nawozy są bardzo dobrze rozpuszczalne w wodzie (Missibor i Mikrostar Zn) a Bolero i Zinc to nawozy płynne dzięki czemu nie mam żadnych problemów z przygotowaniem cieczy roboczej.

Zapraszam do korzystania z analiz chemicznych

W celu precyzyjnego ustalenia potrzeb nawozowych i dawek nawozów zachęcam do wykonania analiz gleby, analiz liści i owoców. Korzystając z osiągnięć techniki można dzisiaj dokładnie poznać zasobność gleb, pobranie składników pokarmowych przez drzewa i krzewy oraz dokładnie ustalić dawki wszystkich składników pokarmowych.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o analizach chemicznych.