Bor dolistnie i doglebowo

Bor jest jednym z najbardziej deficytowych mikroskładników. Nawet na glebach, w których zawartość boru jest na średnim poziomie, rośliny mogą odczuwać jego brak. Zobacz kiedy bor jest niedostępny dla roślin i jak zadbać o prawidłowe odżywienie borem sadów?

Kiedy rośliny odczuwają niedobory boru?

Szczególnie w okresach niedoboru wody, a także wtedy, gdy gleba jest mocno zakwaszona lub świeżo wapnowana. Bor występuje w glebach w małych ilościach – w formie kwasu borowego lub boranów. Im niższy odczyn gleby, tym pierwiastek jest słabiej sorbowany, a więc lepiej dostępny dla roślin. W miarę wzrostu odczynu do obojętnego dostępność  boru dla roślin maleje. Optymalna zawartość próchnicy gwarantuje lepsze wiązanie boru, szczególnie przy odczynie kwaśnym. Bor nie akumuluje się w głębszych warstwach gleby i jest łatwo wymywany z wodami gruntowymi.

Pobór boru przez rośliny jest zależny od ilości rozpuszczalnych form tego mikroskładnika w glebie.

Bor niezbędny dla roślin

objawy niedoboru boru

Bor decyduje o prawidłowym rozwoju stożka wzrostu i podziale komórek. Wpływa też na prawidłową budowę ścian komórkowych, zwiększając odporność roślin na niektóre choroby oraz ich odporność mechaniczną. Pierwiastek ten reguluje procesy kwitnienia, zapylenia, zawiązywania i wykształcania nasion oraz owoców. Współdecyduje o dobrej energii i zdolności kiełkowania nasion. Jest też ważny dla prawidłowego rozwoju strefy włośnikowej systemu korzeniowego. Reguluje gospodarkę wodną roślin, co jest szczególnie ważne dla prawidłowego rozwoju roślin intensywnie nawożonych azotem i potasem. Zwiększa mrozoodporność roślin.

Kiedy dokarmiać dolistnie borem?

Nawożenie jabłoni borem zaleca się w fazie różowego pąka, w końcowej fazie kwitnienia. Pierwszy zabieg należy wykonać po wytworzeniu pąków, a następnie 3 zabiegi co 10–14 dni. Do tego celu polecane są nawozy: Bolero, Bolero Zn, Manni-Plex B, Rheobor. Zakup nawozu borowego do wykonania zabiegu nalistnego może okazać się trudny ze względu na szeroki wybór na rynku tego typu preparatów. Warto jednak zwrócić uwagę na produkty innowacyjne, takie jak wymienione już Bolero i Bolero Zn, które dają gwarancję wysokiej skuteczności.

Nawożenie doglebowe

Podczas nawożenia dolistnego borem nie ma możliwości transportu tego składnika z liści do systemu korzeniowego, dlatego w sadach, w których obserwuje się jego silny deficyt, konieczne
może być także nawożenie doglebowe. Zalecane nawozy to: Salmag z borem (0,2% B), Nitrabor (0,3% B), Rosafert 15-5-20-2 + 0,5% B, Missibor (21% B). Pobór boru przez rośliny jest zależny od ilości rozpuszczalnych form tego mikroskładnika w glebie. Pierwiastek ten pobierany jest bowiem przede wszystkim przez korzenie włośnikowe wraz z wodą. Nie znając zasobności gleby, bor doglebowo powinno się stosować z wielką rozwagą.

Iwona Polewska-Jankowiak