Bioinsektycyd do stosowania 
w produkcji konwencjonalnej i ekologicznej

Bakterie Bacillus thuringiensis, 
zawarte w preparacie Delfin WG, budując formy przetrwalnikowe, (spory) tworzą w nich kryształy białek nazywanych delta-endotoksynami. Białka te mają toksyczne działanie dla larw owadów, m.in. tych z rzędu motyli, do którego należą zwójkówki.

Janusz Miecznik

Poznaj preparat Delfin WG

Bakterie Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki występują naturalnie w glebie, wodzie i powietrzu. Delfin WG zawiera szczep SA-11. Środek jest przyjazny dla środowiska i efektywny w zastosowaniu przeciwko szerokiej grupie szkodników z rzędu motyli, ponieważ obecne w nim grupy endotoksyn wyróżniają się wysoką skutecznością.

Delfin WG – działanie 
na gąsienice zwójkówek

Schemat działania Delfin WG

W przewodzie pokarmowym zwójkówek endotoksyny są aktywowane przez proteazy. W środowisku zasadowym, jakie jest w przewodzie pokarmowym motyli (pH powyżej 9,5), następuje aktywacja delta-endotoksyn i wbudowanie ich w błony komórkowe tkanki nabłonkowej. Tworząc kanały jonowe, delta-endotoksyny doprowadzają do śmierci tych komórek. Uszkodzenia tkanki nabłonkowej sprawiają, że bakterie żyjące w przewodzie pokarmowym gąsienicy, takie jak pałeczka okrężnicy, dostają się do jej układu krwionośnego, co prowadzi do śmierci szkodnika w wyniku sepsy.
Delfin WG nie jest szkodliwy dla kręgowców, ponieważ do jego działania wymagane jest przyłączenie się kryształów do odpowiednich białek receptorowych, będących na powierzchni komórek jelitowych owadów. Organizmy, których komórki nie mają odpowiednich białek, są niewrażliwe na działanie toksyn.

Delfin WG – stosowanie

Środek polecany jest do stosowania w ramach programów produkcji ekologicznej, integrowanej i konwencjonalnej. Delfin WG jest najbardziej skuteczny przeciwko wczesnym stadiom larwalnym, a więc właściwy czas jego stosowania to wczesny etap rozwoju gąsienic. Wykazuje brak wpływu na jaja, poczwarki i osobniki dorosłe oraz brak działania kontaktowego i systemicznego. Dokładność pokrycia roślin cieczą decyduje o stopniu skuteczności zabiegu. Zalecane jest stosowanie środka łącznie z adiuwantem Prolonger.
Delfin WG jest dość wrażliwy na promieniowanie UV, dlatego zabieg należy przeprowadzać w dni pochmurne lub wieczorem, przynajmniej 4 godziny przed opadami deszczu. Jeżeli pH wody używanej do sporządzenia cieczy roboczej jest > 8, to bezwzględnie należy użyć środka buforującego, może to być Rosaphos.

Delfin WG:

  • jest praktycznie nieszkodliwy dla fauny pożytecznej,
  • charakteryzuje się brakiem pozostałości w owocach i warzywach,
  • ma jednodniową karencję.