Biała plamistość liści truskawki – występowanie, szkodliwość, cykl rozwojowy

Występowanie i rośliny żywicielskie

  • Biała plamistość liści jest jedną z najpowszechniej występujących chorób truskawki,
  • Grzyb powodujący chorobę poraża także poziomkę,
  • Znanych jest kilka ras grzyba infekujących poszczególne odmiany truskawki.

Szkodliwość choroby

  • Silne porażenie liści prowadzi do osłabienia roślin, a w skrajnych przypadkach nawet do ich zamierania,
  • Porażenie owoców prowadzi do bezpośrednich strat w plonie handlowym,
  • Straty w powierzchni asymilacyjnej liści prowadzą do ewidentnych strat w plonowaniu w przyszłym sezonie wegetacyjnym.

Biała plamistość liści truskawki

Cykl rozwojowy białej plamistości liści:

  • W warunkach Polski grzyb zimuje na porażonych liściach w postaci nibysklerocji i grzybni,
  • Źródłem wiosennych infekcji młodych liści są zarodniki konidialne wytwarzane na porażonych ubiegłorocznych liściach,
  • W naszych warunkach stadium workowe nie odgrywa żadnej roli,
  • Starsze plantacje są zwykle bardziej porażone niż młodsze.