Bawełnica korówka – morfologia i objawy

Bawełnica korówka – morfologia, rośliny żywicielskie

 • Rośliną żywicielską Bawełnicy korówki jest głównie jabłoń.
 • Mszyca ta występuje na całym świecie, gdzie średnia temperatura stycznie nie jest niższa niż 40C. W Polsce bawełnica występuje w całym kraju, oprócz rejonu Białegostoku i Olsztyna.
 • Silniej porażane są sady zagęszczone i położone w miejscach nieprzewiewnych.
 • Postać dorosła uskrzydlona lub bezskrzydła jest brunatna, pokryta białymi, woskowymi nićmi.

Bawełnica korówka – Objawy żerowania i szkodliwość

 • Mszyce żerują na pniach, konarach, pędach, ogonkach liściowych i korzeniach.
 • Mszyce wysysają soki z rośliny wbijając kłujkę aż do kambium.
 • Zakłóca to różnicowanie się komórek i prowadzi w końcowym efekcie do silnych deformacji gałęzi i tworzenia się narośli.
 • Na pędach jednorocznych powstają podłużne spękania kory, co doprowadza do tworzenia się głębokich ran.
 • Porażone przez bawełnicę drzewa są osłabione; mają mniejsze przyrosty i mniejsze plony oraz mniejszą odporność na mróz.
 • Narośla i pęknięcia kory są miejscami infekcji dla patogenów drewna i kory.

Bawełnica korówka – rozwój

 • Bawełnica korówka w warunkach Europy jest gatunkiem jednodomowym – rozwija się tylko na jabłoni i gatunkach pokrewnych; w Ameryce Płn. rozwija się na jabłoni i wiązie amerykańskim i jest gatunkiem dwudomowym.
 • Zimują larwy na częściach nadziemnych drzewa, na szyjce korzeniowej i na korzeniach.
 • Najbardziej odporne na niskie temperatury są młode larwy, dla których krytyczną temperaturą jest – 250°C.
 • Surowe zimy powodują prawie całkowite wyniszczenie bawełnicy.
 • Rozwój larw zaczyna się w naszych warunkach w końcu kwietnia przy temperaturze + 70°C.
 • W warunkach Polski bawełnica może mieć do 10 pokoleń.

Bawełnica korówka – kilka dodatkowych uwag

 • Bawełnice najchętniej osiedlają się na świeżych ranach, młodych gałęziach, wilkach, odrostach korzeniowych i u nasady ogonków liściowych.
 • Samice pokolenia zimującego odznaczają się bardzo dużą płodnością stąd bardzo szybki wzrost populacji wiosną, silny zanik w lipcu i sierpniu i kolejny wzrost liczebności jesienią.
 • Sporadycznie może dojść do pojawu form uskrzydlonych, ich pojaw poprzedza pozbycie się przez mszyce nalotu woskowego. Bawełnice uskrzydlone jednak nie wydają nigdy potomstwa.
 • Bardzo dobre wyniki daje walka z bawełnicą przy pomocy sprowadzonego do Polski w roku 1935 pasożyta Bawełnicy Ośca korówkowego.

bawełnica korówka bawełnica korówka bawełnica korówka