Bart Liesenborghs – Ograniczenia prawne produkcji sadowniczej – wideo

Podczas swojego wystąpienia na konferencji sadowniczej Bart Liesenborghs mówił o ograniczeniach prawnych w produkcji rolniczej w Polsce i w Europie.  Z relacji możemy dowiedzieć się jakie wymagania stawiają nam obowiązujące przepisy oraz w jaki sposób racjonalnie produkować owoce przy tylu ograniczeniach.

 Ograniczenia prawne w produkcji sadowniczej

Bart Liesenborghs w trakcie swojego spotkania poruszył także temat związany nie bezpośrednio, ale mający bardzo duży wpływ na ogrodnictwo i w ogóle całe rolnictwo, jakim jest polityka Unii Europejskiej. Zrównoważony rozwój na jakim zależy władzom polega w przypadku rolnictwa na redukcji nawożenia mineralnego, zmniejszeniu stosowania środków ochrony roślin. Istotną rolę w tej kwestii w najbliższych latach mogą odegrać tzw. pestycydy selektywne oraz wprowadzaniu w coraz to szerszym zastosowaniu biologicznych metod ochrony roślin. Ma to wszystko bezpośredni związek z wdrożeniem w państwach członkowskich UE integrowanej ochrony roślin.

Wnioski dla polskich sadowników

Na samym końcu swojego wystąpienia Bart Liesenborghs proponował polskim sadownikom, by inwestowali w nowoczesne sady jabłoniowe, ponieważ w naszym kraju występuje idealny klimat oraz warunki glebowe dla tego gatunku. Przy zakładaniu sadu należy dobrze przemyśleć dobór odpowiednich odmian. W nowoczesnej produkcji  owoców należy skupiać się przede wszystkim na wysokiej jakości produkowanych przez nas owoców.

Polecane artykuły :