ASX Krzem plus- pożądany do zabiegów przedzbiorczych

Krzem zaliczany jest przez badaczy do tzw. pierwiastków pożądanych w roślinie. Choć powszechnie występuje w przyrodzie jego pobieranie  przez rośliny z gleby  jest utrudnione, ponieważ uwalnianie kwasu krzemowego z krzemianów i krzemionki jest procesem bardzo powolnym  i ograniczonym.

Dlatego najlepszym sposobem dostarczenia krzemu dostępnego dla roślin, są opryski ASX KRZEM plus zawierającym łatwo przyswajalny kwas ortokrzemowy, pobierany prawie w 100 %. Nawóz zawiera dodatkowo substancje stymulujące transport krzemu w roślinie oraz aktywność biochemiczną, dzięki czemu zmniejszamy ryzyko występowania pozostałości środków ochrony roślin.

ASX KRZEM zastosowany przedzbiorczo, inkrustuje krzemem ściany komórkowe zwiększając ich sztywność i odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Wpływa dodatnio na zawartość chlorofilu, tym samym aktywizuje fotosyntezę.

Co jest ważne dla jakości plonu to to, że stymuluje wytwarzanie asymilatów – cukrów i przyspiesza ich przemieszczanie do owoców.

Krzem zmniejsza podatność plantacji owocowych na porażenia chorobami grzybowymi i bakteryjnymi,  minimalizuje parowanie wody z nadziemnych części roślin w okresie suszy, niweluje skutki nadmiernego nawożenia azotem.

W licznych doświadczeniach potwierdzono, iż stosowanie krzemu w uprawach sadowniczych istotnie poprawia odporność roślin na szarą pleśń  i mączniaka prawdziwego.

Poprawia jakość pozbiorczą owoców oraz zmniejsza podatność na uszkodzenia podczas transportu.

ASX KRZEM włączony do programu zabiegów przygotowujących owoce do długotrwałego przechowywania, powiększa wielkość i jakość plonu. Najbardziej efektywne jest dokarmianie w bloku złożonym z kilku zbiegów wykonywanych regularnie co 7-10 dni.

Janusz Miecznik