Armicarb i Atilla – co je łączy a co różni?

Obecnie produkcja roślinna jest bardzo intensywna. Wciąż zwiększa się wydajność i jakość plonów. Szczególnie gatunki sadownicze wymagają niezwykle precyzyjnej i bezpiecznej ochrony. Ze względu na coraz większą presję patogenów, a także wyższe wymagania sieci handlowych pod kątem pozostałości pestycydów w owocach poszukuje się nowych, selektywnych i bezpiecznych rozwiązań w ochronie roślin. Jednym z takich popularnych związków jest wodorowęglan potasu.

Od niedawna polscy producenci stosują fungicyd Armicarb Sp, a od sezonu 2015 dostępny będzie insektycyd Atilla Sp. Jakie cechy wspólne mają te dwa produkty i co je odróżnia?

porównanie armicarb atilla

Armicarb Sp – fungicydarmicarb_www

Armicarb to zoptymalizowana formulacja dwuwęglanu potasu do stosowania przeciw chorobom występującym w rolnictwie i ogrodnictwie. Jest skuteczny przeciw szerokiemu spektrum chorób w uprawie jabłoni, owoców pestkowych, owoców miękkich, winogron, chmielu, warzyw oraz roślin ozdobnych. Nie podlega regulacjom unii europejskiej dotyczącym pozostałości ś.o.r. w plonie i jest dopuszczony do stosowania w produkcji organicznej przez Komisję europejską. Dzięki temu Armicarb może być stosowany w programach ochrony, zarówno z konwencjonalnymi fungicydami, jak i w produkcji organicznej. W Polsce Armicarb Sp jest zarejestrowany od 2013 roku do ochrony przed parchem jabłoni. Preparat ma postać proszku rozpuszczalnego w wodzie, zawierającego 85% dwuwęglanu potasu.

Jak działa Armicarb Sp?

Ma wielostronny sposób działania, poprzez kombinację ciśnienia osmotycznego, ph i specyficznych reakcji jonów dwuwęglanowych i węglanowych. Armicarb działa bardzo szybko, powodując odwodnienie i całkowity rozpad zarodników oraz grzybni podatnych grzybów.

działanie Armicarb

Formulacja high-tech

Zastrzeżony system zwilżania zastosowany w produkcie Armicarb zapewnia całkowite i dokładne pokrycie powierzchni rośliny, jednocześnie ograniczając zmywanie przez deszcz rozpuszczalnej w wodzie substancji aktywnej.

co formulanty

Zastosowania Armicarbu

Preparat jest rozwijany w europie przez firmę Agronaturalis oraz dystrybutorów środków ochrony roślin. Armicarb zapewnia dobry poziom zwalczania wielu istotnych ekonomicznie chorób grzybowych, włączając parcha jabłoni, Botrytis cinerea, mączniaka prawdziwego na winogronach, owocach miękkich i warzywach. W sadach jabłoniowych poleca się zastosowanie 2–3 zabiegów zapobiegawczych w okresie początkowego wzrostu zawiązków. Zalecana dawka to 5 kg/ha. Armicarb polecany jest w mieszaninie z siarką koloidalną, np. Microthiol 3 kg/ha, co daje dodatkową ochronę przed mączniakiem.

Atilla Sp – insektycyd

Produkt został zarejestrowany jako insektycyd do zwalczania miodówki gruszowej. Opracowano specjalną formulację, która zapewnia skuteczne zwalczanie osobników miodówki w różnych stadiach rozwojowych. W pierwszej fazie działa jako repelent, powodując, że osobniki dorosłe niechętnie składają jaja na opryskiwane pędy. Dodatkowo Atilla Sp wykazuje owadobójcze (wysuszające) działanie w stosunku do najmłodszych larw, redukując aktualną populację. Ostatecznie preparat ogranicza powstawanie spadzi. aby uzyskać najlepsze rezultaty, bardzo ważne jest zastosowanie bloku 4 zabiegów. Skuteczność z pewnością nie będzie zauważalna po jednym zabiegu.

ochrona przed miodówką

Wodorowęglan potasu jest związkiem bezpiecznym, niezalegającym w owocach, stąd nie ma ustanowionego dla niego maksymalnego poziomu pozostałości (mrL). Atilla Sp nie wpływa również niekorzystnie na rozwój drapieżców, takich jak Anthocoris lub Typhlodromus, dzięki czemu jest polecana w programach integrowanej ochrony.

Zalecenia stosowania preparatu Atilla Sp

Wiosną, kiedy rozwój populacji miodówek jest dynamiczny, a ochrona trudna, zalecana jest ochrona oparta na standardowych produktach. Latem oraz po zbiorach Atilla Sp jest doskonałym uzupełnieniem programu ochrony przed miodówką, gdy wykona się zgodnie z zaleceniami blok 4 zabiegów. Zaletą preparatu jest jego selektywność w stosunku do naturalnych wrogów miodówki, co powoduje, że razem tworzą zrównoważony program ochrony. Co bardzo istotne, Atilla Sp nie wykazuje pozostałości w owocach, dzięki czemu można wykonywać zabiegi tuż przed zbiorami, które można również potraktować jako dokarmianie potasem. Atilla Sp jest środkiem kontaktowym, dlatego pierwszy zabieg zaleca się wykonać wówczas, gdy wzrost wegetatywny pędów jest zakończony. Polecana jednorazowa dawka to 7 kg/ha. Jeśli jednak planujemy blok 4 zabiegów, skuteczna jest dawka 5 kg/ha na każdy zabieg. Ze względu na działanie kontaktowe i wysuszające larwy, zaleca się stosowanie małej ilości cieczy roboczej 250–300 l/ha oraz wykonanie zabiegu przy niskiej wilgotności powietrza. Atilla Sp nie jest odporna na zmycie przez deszcz, dlatego ważne jest śledzenie prognozy pogody i wykonanie zabiegu po opadach.

Robert Binkiewicz