Ardent 500 SC i Merpan 80 WG/50 WP w zwalczaniu chorób jabłoni

Zwykle u progu nowego sezonu wegetacyjnego wielu producentów zastanawia się, jak poprowadzić ochronę sadów, aby była efektywna. Do najgroźniejszych i corocznie występujących chorób jabłoni należą parch i mączniak jabłoni. Szkodliwość tych chorób jest różna, więc i strategia ich zwalczania jest inna.

Ograniczanie źródła infekcji

Uzyskanie dobrych efektów w zwalczaniu parcha jabłoni możliwe jest tylko przy przestrzeganiu pewnych zasad. Bardzo istotne jest ograniczanie źródła infekcji, poprzez jesienne stosowanie 5% roztworu mocznika oraz prawidłową ochronę w sezonie wegetacyjnym. Dlatego też obok właściwie dobranego terminu zabiegu, niezwykle ważny jest prawidłowy dobór fungicydów, poprzedzony szczegółową analizą sytuacji w sadzie.

Ardent 500 SC

zwalczanie parchaPreparat produkowany przez firmę Makhteshim Agan Industries, jest związkiem z grupy strobilurin. Zawiera 500 g krezoksymu metylowego w 1 litrze środka. Wykazuje działanie quasi-systemiczne, polegające na rozprzestrzenianiu się substancji biologicznie czynnej poprzez dyfuzję w fazie gazowej na liściach.

Działa zapobiegawczo oraz interwencyjnie do 48 godzin po infekcji (hamuje kiełkowanie zarodników i strzępki kiełkowej).

Zalecana dawka środka to 0,2 l/ha. Preparaty z grupy strobilurin charakteryzują się wysoką skutecznością w zwalczaniu takich chorób jak: parch jabłoni, parch gruszy, mączniak jabłoni, małą toksycznością dla ludzi i środowiska oraz odmiennym od innych fungicydów mechanizmem działania.

Mechanizm działania

Ten quasi-systemiczny mechanizm działania i dobra przyczepność preparatu do liści sprawiają, że jest on odporny na zmywanie. Uważa się, że dopiero opad deszczu powyżej 35 mm może obniżyć skuteczność fungicydu. Środek można stosować na zwilżone mgłą, rosą czy mżawką liście oraz niezależnie od temperatury. Te właściwości fungicydu powinny być wykorzystane w sytuacjach wyjątkowych, w okresach dużego zagrożenia i trudnych warunkach pogodowych, kiedy nie ma możliwości zastosowania innych preparatów.

Zalecenia stosowania

Ze względu jednak na duże ryzyko selekcji form odpornych grzyba Venturia inaequalis na grupę strobilurin zaleca się stosować je głównie do zabiegów zapobiegawczych, nie częściej niż 2-3 razy w sezonie, przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych. Wskazane jest także stosowanie środka Ardent 500 SC w mieszaninie z preparatami o działaniu powierzchniowym, jak np. Merpan 80 WG czy Merpan 50 WP.

Merpan 80 WG i Merpan 50 WP

merpan opryski sadownicze

Merpan 80 WG zawiera 80% kaptanu (związek z grupy ftalimidów), a Merpan 50 WP (50% kaptanu). Są to środki grzybobójcze w formie granul lub proszku do sporządzania zawiesiny wodnej.

Fungicydy te są typowymi preparatami powierzchniowymi, o niespecyficznym mechanizmie działania, który sprawia, że nie istnieje ryzyko selekcji form odpornych. Takie środki są bardzo cennym uzupełnieniem programów ochrony, gdyż można je stosować w rotacji z innymi fungicydami.

Zalecenia stosowania

Merpan 80 WG/50 WP polecany jest w sadach jabłoniowych i gruszowych do zwalczania parcha jabłoni i parcha gruszy. Preparaty oparte na kaptanie są jednymi z podstawowych fungicydów stosowanych do zwalczania tych chorób. Mogą być stosowane w ciągu całego okresu wegetacji.

Dawka środka Merpan 80 WG wynosi 1,9 kg/ha, natomiast Merpan 50 WP – 3,0-4,5 kg/ha w zależności od nasilenia chorób.

Merpan 50 WP charakteryzuje się szerokim spektrum działania. Obok zwalczania parcha jabłoni i parcha gruszy, zwalcza także:

  • drobną plamistość liści jabłoni,
  • parcha brzoskwini,
  • dziurkowatość liści drzew pestkowych,
  • brunatną zgniliznę drzew pestkowych
  • oraz gorzką zgniliznę wiśni.

Dr Beata Meszka

Instytut Ogrodnictwa
Skierniewice

Polecane artykuły: