Zwalczanie przedziorków w sadach preparatem Apollo Plus 060 OF

zwalczanie przędziorka zwalczanie przędziorków akarycydyW wielu sadach każdego roku zachodzi konieczność zwalczania przędziorków. W sezonie wegetacji w tym samym sadzie często wykonuje się dwa, a nawet więcej zabiegów zwalczających te roztocza. Na liczebność i szkodliwość tych roztoczy istotny wpływ mają między innymi: nawożenie mineralne, niektóre środki ochrony roślin, a przede wszystkim warunki pogodowe.

Rozwój przędziorków

W sezonie wegetacyjnym rozwija się kilka pokoleń tych roztoczy (najczęściej 5), a długość rozwoju jednej generacji jest znacznie krótsza w okresach wysokiej temperatury i bezdeszczowej pogody. Czasem w sadach mogą występować populacje mieszane przędziorka owocowca i przędziorka chmielowca.

Latem pokolenia tych gatunków przędziorków najczęściej nakładają się na siebie i w tym samym czasie występują wszystkie stadia rozwojowe, a więc: jaja, ruchome stadia larwalne, stadia nieruchome oraz formy dorosłe. Dlatego też przez cały sezon wegetacji należy zwracać uwagę na obecność i liczebność przędziorków w sadzie, aby w razie potrzeby wykonać ich zwalczanie.

Lustracje w sadzie

W podjęciu decyzji o terminie zwalczania bardzo pomocne są progi zagrożenia wskazujące liczebność roztoczy, która może powodować straty o znaczeniu gospodarczym.

Zimą lub wczesną wiosną przeprowadza się lustrację na obecność jaj zimowych przędziorka owocowca, przeglądając z 40 drzew po jednej 2-3 letniej gałęzi. Jeśli stwierdzi się w tym okresie występowanie grup jaj o średnicy 0,5 cm lub większej, oznacza to, że wykonanie zabiegu zwalczającego przed kwitnieniem jest konieczne.

W okresie wegetacji, aby określić liczbę przędziorków przypadającą na 1 liść należy każdorazowo przejrzeć 200 liści, pobranych po 5 z 40 losowo wybranych drzew z zewnętrznej części korony i pod lupą obejrzeć przede wszystkim dolną stronę liści licząc formy ruchome przędziorków. Bardzo ważne jest, aby lustracje przeprowadzać systematycznie co 2 tygodnie przez cały sezon wegetacji.

Od wczesnej wiosny do połowy lipca próg zagrożenia stanowią 3 formy ruchome przypadające na 1 liść, od połowy lipca i później – 7 przędziorków. Jeśli zostanie przekroczony próg szkodliwości należy wykonać zwalczanie.

Apollo Plus 06 0F – charakterystyka preparatu

Ma on ugruntowaną pozycję wśród akarycydów. Jest to preparat o działaniu jajobójczym, ale zwalcza także młode larwy i młode nimfy. Nie zwalcza natomiast form dorosłych tego szkodnika. Może być stosowany od fazy pękania pąków do początku kwitnienia.

Na drzewach owocowych najkorzystniej jest zastosować go tuż przed lub na początku wylęgu larw przędziorka owocowca z jaj zimowych, co zbiega się z fazą zielonego lub początkiem różowego pąka kwiatowego jabłoni i początkiem białego pąka kwiatowego śliwy.

Apollo Plus 060 OF jest cenionym przez sadowników środkiem, który zwalcza przędziorki w sadach, jednak nie powinien być stosowany częściej niż jeden raz w sezonie na te same rośliny. Działanie preparatu jest długotrwałe.

Według opinii użytkowników, po jego zastosowaniu w okresie wczesnowiosennym, najczęściej do połowy lipca liczebność przędziorków w sadzie jest bardzo mała.

Warto pamiętać, że skuteczne wyniszczenie przędziorków wiosną ułatwia ochronę przed tą uciążliwą grupą szkodników w okresie późniejszym. Apollo Plus 060 OF jest zaliczany do preparatów selektywnych, głównie dla drapieżnych roztoczy z rodziny Phytoseiidae i dlatego może być stosowany w sadach prowadzonych zgodnie z zasadami Integrowanej Produkcji. W niektórych sadach wykazuje niższą skuteczność.

Dr Alicja Maciesiak

Instytut Ogrodnictwa
Skierniewice

Polecane artykuły: