Apacz w ochronie upraw sadowniczych – zwalcza szkodniki szybko i na długo

Żerowanie owadów o kłująco-ssącym aparacie gębowym na roślinach sadowniczych prowadzi często do spadku jakości plonu i obniżenia kondycji roślin. Szkodniki te mogą być skutecznie zwalczone m.in. dzięki użyciu insektycydów zawierających substancje aktywne z grupy neonikotynoidów.

Zalety preparatu Apacz 50 WG

Spośród zarejestrowanych w uprawach sadowniczych preparatów bazujących na neonikotynoidach na szczególną uwagę zasługuje Apacz 50 WG. Jakie są jego najważniejsze zalety? Chlotianidyna – substancja aktywna preparatu Apacz 50 WG ma mniejsze cząsteczki w porównaniu do innych substancji aktywnych z tej grupy. Dzięki temu lepiej i szybciej przemieszcza się w roślinie, przez co też działa szybciej niż konkurencyjne produkty. Chlotianidyna jest bardzo dobrze pobierana przez roślinę i przemieszcza się w niej zarówno systemicznie, jak i translaminarnie (czyli z jednej strony liścia na drugą) – dzięki temu sadownik ma pewność, że substancja dotrze do młodych intensywnie rosnących części roślin oraz tam gdzie opryskiwanie nie było zbyt dokładne.

Sposób działania preparatu

Po aplikacji pewna ilość substancji pozostaje na roślinie, dzięki czemu preparat działa również powierzchniowo na roślinie, a na owady kontaktowo i żołądkowo. W organizmie owada łączy się z receptorami acetylocholiny powodując nadpobudliwość neuronalną, w pierwszym etapie objawiającą się początkowo drgawkami, następnie bezruchem, a potem następuje śmierć owada. Co istotne owady przestają żerować nawet jeżeli pobrana dawka jest zbyt mała aby doprowadzić bezpośrednio do śmierci. Apacz 50 WG zapewnia skuteczne działanie przez długi czas – w wielu przypadkach skuteczność przekracza 90% i utrzymuje się nawet 4 tygodnie po zabiegu. Preparat może być stosowany w szerokim zakresie temperatury i w różnych warunkach pogodowych.

Warto również pamiętać, że w Polsce nie stwierdzono dotychczas odporności na chlotianidynę, co więcej Apacz 50 WG zwalcza szkodniki odporne na insektycydy z innych grup chemicznych niż neonikotynoidy. Chlotianidyna jest stosunkowo mało toksyczna dla ludzi i innych ssaków, nie jest również fitotoksyczna.

Apacz 50 WG w uprawach sadowniczych – zalecenia
tabela-apacz-1

 

 

Poniżej prezentujemy wyniki doświadczeń:

Skuteczność [%] Apacz 50 WG w zwalczaniu mszycy jabłoniowo-babkowej
(doświadczenia rejestracyjne 2004-2006 średnia z 7 doświadczeń)
tabela-apacz-2

 

 

 

Skuteczność Apacz 50 WG w zwalczaniu mszycy (doświadczenia rejestracyjne 2004-
2006 – średnia z 5 doświadczeń)
tabela-apacz-3

 

 

 

 

Doświadczenia przeprowadzono we współpracy z ówczesnym ISiK w Skierniewicach (dzisiaj część Instytutu
Ogrodnictwa) i Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Jako preparatów standardowych użyto
insektycydów zawierających tiachlopryd i acetamipryd w dawkach zarejestrowanych.

Skuteczność Apacz 50 WG w zwalczaniu miodówki gruszowej (doświadczenia
rejestracyjne 2006 – średnia z 4 doświadczeń)
tabela-apacz-4

 

 

 

Doświadczenia przeprowadzono we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Jako preparatu
standardowego użyto insektycydu zawierającego tiametoksam w dawce zarejestrowanej.

Podsumowując, Apacz 50 WG to szybkie i skuteczne rozwiązanie w zwalczaniu mszyc w uprawie
jabłoni i miodówek w uprawie gruszy.