Antraknoza truskawki – występowanie, szkodliwość, cykl rozwojowy.

Występowanie i rośliny żywicielskie

 • W naszym kraju izolowano z porażonych plantacji grzyba Colletotrichum gloesporioides, Colletotrichum lindemuthianum,
 • Choroba znana jest we wszystkich rejonach uprawy truskawek,
 • W Polsce występuje sporadycznie, przede wszystkim w lata o ciepłej i wilgotnej pogodzie w czasie dojrzewania i zbiorów owoców.

Szkodliwość choroby

 • Plamy gnilne pojawiają się najczęściej na dojrzałych owocach,
 • Porażona tkanka owoców jest jędrna i sucha,
 • Niektóre formy grzyba powodują plamistości liści, ogonków liściowych, rozłogów i zgniliznę korony truskawki,
 • Silnie porażone rośliny mogą zamierać.

Cykl rozwojowy

 • Grzyb jest polifagiem atakującym wiele gatunków roślin,
 • Zimuje na porażonych częściach roślin w postaci grzybni i chlamydospor,
 • Stadium workowe nie odgrywa większej roli w infekcjach,
 • W sprzyjających warunkach grzyb wytwarza zarodniki konidialne, rozpryskiwane w czasie deszczu,
 • Rozwojowi choroby sprzyja ciepła pogoda, wysoka wilgotność i opady.
 • Odmiany truskawek różnią się znacznie podatnością na porażenie,
 • Odmianą wrażliwą jest Redgauntlet, a średnio wrażliwą odmianą jest Elsanta.