Analizy dla rolnictwa i sadownictwa – Laboratorium Instytutu Agronomicznego Fertico

Bezkonkurencyjna jakość i wiarygodność.

Instytut Agronomiczny Fertico działa od 2007 roku i jest polskim liderem w zakresie kompleksowych badań środków chemicznych dla rolnictwa, monitoringu agrofagów i precyzyjnych analiz gleby, wody i materiału roślinnego. Dzięki długoletniemu doświadczeniu i nowoczesnym technologiom oferujemy naszym klientom badaniom o najwyższym poziomie jakości.

Posiadamy certyfikaty GEP i GLP oraz upoważnienie GIORIN do prowadzenia badań skuteczności środków ochrony roślin oraz wykonywania badań pozostałości środków ochrony.

Laboratorium Instytutu Agronomicznego Fertico posiada bogatą ofertę analiz m.in: BADANIA GLEBY, WODY, TKANEK ROŚLINNYCH:

ANALIZA GLEBY NA START:

 • Analiza gleby i podłoży ogrodniczych (pH, zasolenie) w celach diagnostycznych.
 • Analiza gleby badanie mikorelementów i makroelementów.
 • Badanie właściwości fizykochemicznych i chemicznych gleby umożliwia określenie zasobności w składniki odżywcze niezbędne dla prawidłowego wzrostu roślin.
 •  Doradztwo w zakresie precyzyjnego nawożenia roślin – zalecenia dla uzyskanych wyników.

ANALIZA WODY – przed rozpoczęciem fertygacji i nawadniania:

 • Analiza wody do nawadniania, fertygacji i irygacji upraw szklarniowych, polowych i sadowniczych.
 • Analiza podstawowych parametrów fizykochemicznych i chemicznych wody używanej do nawadniania pozwalające określić jej przydatność.
 • Informacja o jakości wody to podstawa do obliczania pożywki wykarmiającej rośliny.
 • W analizie podstawowej wody oznaczany jest odczyt, przewodność i twardość wody, HCO , NO , NH , PO , K, Ca, Mg, Cl, So .
 • Najważniejsze parametry określające przydatność wody do nawadniania upraw rolniczych.
 • Interpretacja i ocena uzyskanych wyników oraz zalecenia.

ANALIZA PATOGENÓW NA PLANTACJI:

 • Diagnostyka chorób grzybowych, bakteryjnych roślin sadowniczych, warzywniczych, rolniczych za pomocą metod molekularnych.
 • Identyfikacja patogenów dokładną i szybką metodą z użyciem techniki QuickPCR.
 • Objawowa lub wczesna, bezobjawowa diagnostyka patogenów roślin z użyciem metod molekularnych wykorzystujących technikę PCR.

 

Kontakt:

ul. Mogielnicka 33, 05-600 Grójec

tel. 603 171 355

http://fertico.pl/