Abamektyna – możliwości zastosowań

Abamektyna jest substancją wyizolowaną w procesie fermentacji z bakterii glebowej Streptomyces avermitilis. Związek ten znany jest od 1985 r. i jako akarycyd i jednocześnie insektycyd został wprowadzony do ochrony upraw w kilku krajach świata. Znajduje on zastosowanie w uprawach cytrusów, pomidorów, jabłoni, grusz, warzyw, truskawek, ziemniaków, chmielu i roślin ozdobnych.

Abamektyna – możliwości zastosowań
Abamektyna kontroluje populację pajęczaków (przędziorki, pordzewiacze), miodówek (miodówki gruszowe, miodówka jabłoniowa), szkodliwych motyli, których gąsienice minują bądź uszkadzają liście i owoce (owocówki, zwójki). W roślinie działa wgłębnie, translaminarnie (przenikanie przez struktury liścia pomiędzy blaszkami), co pozwala na długotrwałe oddziaływanie na zwalczane szkodniki. Abamektyna na szkodniki działa kontaktowo i żołądkowo, atakuje system nerwowy roztoczy i owadów, powodując nieodwracalny paraliż. Ze względu na ten sposób działania abamektyna jest skuteczna w sytuacjach, gdy wystąpiła odporność na inne tradycyjne środki owadobójcze czy akarycydy. Dla optymalnej kontroli populacji szkodników stosuje się abamektynę na młode liście, aby umożliwić lepsze jej wchłanianie do tkanek. Stare liście stopniowo tracą tę zdolność, co w efekcie skraca czas jej oddziaływania na szkodniki. W Polsce znanymi już przez sadowników preparatami zawierającymi tę substancję są m.in. Vertigo 018 EC oraz Safran 18 EC . Obydwa produkty mają taką samą zawartość substancji, 18 g/l, i jednocześnie mają takie samo spektrum zwalczanych szkodników. Charakteryzują się szybkim działaniem w stosunku do szkodnika. Szczególnie młode larwy błyskawicznie giną po zabiegu. Można powiedzieć, że abamektyna jest zarówno rozwiązaniem profilaktycznym przy niskiej populacji, jak i interwencyjnym, kiedy trzeba „gasić pożar”.

Safran 18 EC / Vertigo 018 EC / Prolonger

Preparaty zawierające abamektynę są doskonałym narzędziem do kontrolowania wielu uciążliwych gatunków w uprawach sadowniczych.

Zakres zastosowania

owocePreparaty zawierające abamektynę są doskonałym narzędziem do kontrolowania wielu podstawowych uciążliwych gatunków w uprawach sadowniczych. Stosując abamektynę w sadach, zwalczymy skutecznie przędziorki, pordzewiacze, zwójkówki, owocówkę, a nawet ograniczymy populację pryszczarka. W gruszach preparaty oparte na abamektynie stanowią bazę w ochronie przed miodówką gruszową. Kiedy w Polsce w sadach gruszowych kilkanaście lat temu masowo rozwinęła się miodówka, sadownicy ponosili ogromną klęskę w walce z tym szkodnikiem. Niestety, brak totalnych preparatów fosforoorganicznych i ograniczona skuteczność neonikotynoidów doprowadzały do ogromnych szkód spowodowanych występowaniem miodówki w gruszach. Dopiero wprowadzenie do programu abamektyny umożliwiło skuteczną ochronę sadów przed tym szkodnikiem. Zarówno w jabłoniach, jak i w gruszach najbardziej optymalnym terminem na zastosowanie abamektyny są 2–4 tygodnie po kwitnieniu. Składają się na to dwa czynniki. Po pierwsze, w tym czasie następuje intensywny rozwój i przyrost populacji zarówno przędziorków, jak i miodówki gruszowej, więc najlepiej nie czekać na ich masowy rozwój i straty latem, ale zwalczyć je skutecznie we wczesnych stadiach rozwojowych i przy niskiej liczebności. Po drugie, jak wcześniej było wspomniane, abamektyna najszybciej i najefektywniej wchłaniana jest przez młode, intensywnie przyrastające liście, a takich jest najwięcej tuż po kwitnieniu. Zabieg letni jest co prawda równie skuteczny, ale starsze liście nie mają już takiej zdolności pobierania tej substancji i mamy ograniczone działanie wgłębne, co skraca okres działania substancji po zabiegu. Zalecana dawka preparatu Safran 18 EC lub Vertigo 018 EC to 0,75 l/ha, a jako adiuwant najwyższą skuteczność i długość działania po zabiegu wykazuje Prolonger. Bardzo istotne w przypadku abamektyny jest to, że po zabiegu jest mało stabilna na roślinie i łatwo rozkładana przez promienie UV, zatem zabieg tymi preparatami należy wykonywać w dzień pochmurny lub po zmierzchu.

Przydatne narzędzie w jagodowych

Abamektyna polecana jest również do ochrony truskawek przed przędziorkiem chmielowcem oraz roztoczem truskawkowcem, jako zabieg pozbiorczy. Poza wymienionym zakresem zastosowania w uprawach sadowniczych omawiana substancja ma szerokie zastosowanie w ochronie warzyw w gruncie i pod osłonami przed uciążliwymi szkodnikami. Warto wykorzystać bardzo bogate możliwości abamektyny i dobrze spozycjonować produkty oparte na niej w całym programie ochrony. Należy jednak pamiętać, aby nie nadużywać tej substancji i wykorzystać ją maksymalnie do dwóch zabiegów w sezonie.

Pamiętaj o adiuwancie

Należy pamiętać, że abamektyna jest substancją bardzo niestabilną i wrażliwą na promieniowanie UV. Aby uniknąć jej rozkładu, oprysk należy wykonywać przy pochmurnej pogodzie lub nocą. Korzystny jest również dodatek adiuwantu Prolonger. Zawarte w nim naturalne woski osłaniają abamektynę przed negatywnym oddziaływaniem środowiska, a także zapewniają dłuższe i bardziej efektywne jej działanie.

Robert Binkiewicz