56 Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych – Zapraszamy!

Zaproszenie Konferencja Ochrony RoślinSerdecznie zapraszamy na 56. Ogólnopolską Konferencję Ochrony Roślin Sadowniczych organizowaną przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, Komitet Ochrony Roślin PAN oraz Bayer CropScience. Konferencja odbędzie się w Centrum Kongresowym Ossa koło Białej Rawskiej w dniach 14-15 Lutego 2013. Wystąpieniom na sali konferencyjnej będą towarzyszyć sesja posterowa, wystawa firm zaopatrujących sadownictwo i konsultacje fachowców z Instytutu Ogrodnictwa, Oddział Sadownictwa oraz firmy Bayer CropScience.

Program 56. Ogólnoplskiej Konferencji Ochrony Roślin Sadowniczych

14 lutego 2013 r., 10:00-18:00 (Sala Amfiteatralna)

9:00-10:00 Rejestracja uczestników, wydawanie materiałów i ankiet konkursowych
10:00-10:20 Otwarcie Konferencji − prof. dr hab. Franciszek Adamicki – Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa, Skierniewice, Christophe Dumont – Dyrektor Bayer CropScience Polska
10:20-10:40 Wystąpienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
10:40-10:50 Wystąpienie Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Instytutu Ogrodnictwa mgr. Romualda Milczarka
10:50-11:10 Mgr Małgorzata Surawska – Dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW, dr Bogusław Rzeźnicki – Zastępca Dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW, Warszawa Działania w zakresie upowszechniania integrowanej ochrony roślin sadowniczych
11:10-11:30 Mgr Tadeusz Kłos, mgr Dariusz Wiraszka – GIORiN Warszawa Warunki eksportu produktów pochodzenia roślinnego do krajów trzecich

11:30-11:50 Prof. dr hab. Piotr Sobiczewski, dr Beata Meszka − IO, Skierniewice Aktualne problemy ochrony roślin sadowniczych przed chorobami

11:50-12:10 Dr hab. Barbara H. Łabanowska, prof. IO, dr Zofia Płuciennik, dr Alicja Maciesiak − IO, Skierniewice Aktualne problemy ochrony roślin sadowniczych przed szkodnikami
12:10-12:30 Dr Beata Meszka, mgr Sylwester Masny, mgr Agata Broniarek-Niemiec − IO, Skierniewice Zwalczanie parcha i mączniaka jabłoni z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony
12:30-12:50 Dr Jerzy Halaba − Gospodarstwo Ogrodnicze – Zawada, Jura Krakowsko-Częstochowska Integrowana ochrona sadów w ocenie sadownika
12:50-13:20 Dyskusja i przerwa na kawę
13:20-14:00 Dr Tom Deckers − PC Fruit Belgia Zwalczanie zarazy ogniowej i innych chorób bakteryjnych w Belgii
14:00-14:40 Dr Wendy van Hemelrijck − PC Fruit Belgia Zwalczanie raka drzew owocowych w uprawie jabłoni
14:40-15:00 Dr Hanna Bryk, dr Alicja Maciesiak − IO, Skierniewice Zmiany w Programie Ochrony Roślin Sadowniczych w 2013 r.
15:00-15:20 Prof. dr hab. Stefan Pruszyński − IOR PIB, Poznań Zrównoważone stosowanie pestycydów

15:20-16:20 Sesja posterowa, obiad, konsultacje
16:20-16:40 Dr Artur Miszczak – IO, Skierniewice Stosowanie środków ochrony roślin w uprawach sadowniczych w świetle urzędowej kontroli przeprowadzonej w 2012 r.
16:40-17:00 Dr hab. Jerzy Lisek, prof. IO – IO, Skierniewice Herbicydy i inne metody regulowania zachwaszczenia w integrowanej ochronie roślin sadowniczych
17:00-17:20 Inż. Sławomir Kaszubowski − Bayer CropScience Polska Zmiany w technice wykonywania zabiegów w ochronie roślin sadowniczych w różnych krajach Europy
17:20-18:00 Dyskusja i rozstrzygnięcie pierwszej części konkursu wiedzy sadowniczej Bayer CropScience Polska

15 lutego 2013 r., 9:00-14:00 (Sala Amfiteatralna)
9:00-9:15 Dr Beata Meszka, dr Aneta Chałańska, dr hab. Jerzy Lisek, prof. IO, prof. dr hab. Piotr Sobiczewski, dr hab. Eligio Malusa – IO, Skierniewice Wpływ odkażania gleby na wzrost, plonowanie i zdrowotność truskawek

9:15-9:30 Dr hab. Magdalena Gantner, prof. UP, dr Małgorzata Janiuk − UP, Lublin Szkodniki zagrażające plantacjom borówki wysokiej i problemy związane z ich zwalczaniem
9:30-9:45 Dr hab. Barbara H. Łabanowska, prof. IO, dr Małgorzata Sekrecka − IO, Skierniewice Drosophila suzuki zagrożeniem dla upraw sadowniczych
9:45-10:00 Mgr Monika Kałużna, dr hab. Joanna Puławska, prof. IO, dr Beata Meszka, prof. dr hab. Piotr Sobiczewski − IO, Skierniewice
Patogeniczne bakterie Pseudomonas spp. na drzewach ziarnkowych i borówce wysokiej – nowe zagrożenia
10:00-10:15 Mgr Mirosław Korzeniowski − Bayer CropScience Polska Zastosowanie Aliette® 80 WG w ograniczaniu chorób bakteryjnych jabłoni i gruszy – planowany zakres rejestracji w Polsce
10:15-10:30 Dr hab. Joanna Puławska, prof. IO − IO, Skierniewice Choroby bakteryjne w materiale szkółkarskim
10:30-10:45 Dr Hanna Bryk − IO, Skierniewice Możliwości ochrony jabłek przed chorobami przechowalniczymi a bezpieczeństwo konsumenta
10:45-11:15 Dyskusja i przerwa na kawę
11:15-11:30 Dr Zofia Płuciennik − IO, Skierniewice Owocówki i zwójkówki w sezonie 2012

11:30-11:45 Dr Alicja Maciesiak – IO, Skierniewice Problemy ze zwalczaniem przędziorków w sadach
11:45-12:00 Mgr Sylwester Masny – IO, Skierniewice Występowanie parcha jabłoni w sezonie 2012 – ocena ryzyka infekcji w wybranych sadach
12:00-12:15 Mgr Tomasz Gasparski – Bayer CropScience Polska Uwagi na temat skutecznego stosowania Movento® 100 SC w uprawach sadowniczych
12:15-12:30 Mgr Krystyna Jaworska, dr Wojciech Warabieda, dr hab. Barbara H. Łabanowska, prof. IO – IO, Skierniewice Zagrożenia i strategia ochrony grusz przed miodówkami oraz innymi szkodnikami
12:30-12:45 Mgr Agata Broniarek-Niemiec, mgr Anna Poniatowska, mgr Monika Michalecka – IO, Skierniewice Ochrona drzew pestkowych przed chorobami – aktualne problemy i zalecenia
12:45-13:00 Mgr Artur Mikiciński, prof. dr hab. Piotr Sobiczewski – IO, Skierniewice Potencjalne źródła infekcji jabłoni i grusz przez Erwinia amylovora, sprawcę zarazy ogniowej
13:00-13:15 Mgr Damian Gorzka, prof. dr hab. Remigiusz W. Olszak, mgr Michał Hołdaj – IO, Skierniewice Zastosowanie metod molekularnych do oceny odporności owocówki jabłkóweczki (Cydia pomonella) na stosowane środki chemiczne (pyretroidy, związki fosforoorganiczne)

13:15-13:30 Prof. dr hab. Piotr Sobiczewski − IO, Skierniewice, dr Jerzy Próchnicki − Bayer CropScience Polska Podsumowanie konferencji
13:30-14:00 Rozstrzygnięcie drugiej części konkursu wiedzy sadowniczej Bayer CropScience Polska

Zaproszenie Konferencja Ochrony Roślin

Sesja posterowa (Auditorium Maximum)

1. Mgr A. Błochowiak, mgr K. Zabrocka – WIORiN Poznań Integrowana Produkcja Roślin Sadowniczych

2. Dr Z. Płuciennik − IO, Skierniewice Nowa możliwość zwalczania owocówki jabłkóweczki w sadach IPO − Coragen 200 SC

3. Dr Z. Płuciennik − IO, Skierniewice Wykorzystanie pułapek feromonowych do monitoringu przeziernika jabłoniowca (Synanthedon myopaeformis Brkh.)

4. Dr T. Badowska-Czubik, dr M. Sekrecka, dr hab. B. H. Łabanowska, prof. IO − IO, Skierniewice Szkodliwość i zwalczanie szpecieli na jabłoni, śliwie i gruszy

5. Dr T. Badowska-Czubik, mgr W. Danelski, dr E. Rozpara − IO, Skierniewice Uszkodzenia owoców wybranych odmian jabłoni przez mszycę jabłoniowo-babkową (Dysaphis plantaginea)

Mgr W. Piotrowski, dr hab. B. H. Łabanowska, prof. IO – IO, Skierniewice Pryszczarki – zagrożenie na plantacjach porzeczki czarnej

7. Dr hab. B. H. Łabanowska, prof. IO, mgr W. Piotrowski – IO, Skierniewice Monitoring lotu motyli przeziernika porzeczkowca (Synanthedon tipuliformis) na porzeczce czarnej

8. Mgr M. Tartanus, dr hab. B. H. Łabanowska, prof. IO, dr hab. M. Cieślińska, prof. IO – IO, Skierniewice Przebarwiacz malinowy (Phyllocoptes gracilis) – występowanie i problemy zwalczania

9. Dr hab. B. H. Łabanowska, prof. IO – IO, Skierniewice Roztocz truskawkowiec (Phytonemus pallidus) – szkodliwość a możliwości zwalczania na truskawkach

10. Dr M. Sekrecka, dr hab. B. H. Łabanowska, prof. IO – IO, Skierniewice Drosophila suzuki – objawy uszkodzeń, bionomia i konieczność monitoringu w Polsce

11. Prof. dr hab. S. Ignatowicz – SGGW, Warszawa Pułapki pomocne w wykrywaniu Drosophila suzuki

12. Dr M. Sekrecka – IO, Skierniewice Fauna pożyteczna w sadach

13. Mgr A. Chorąży, dr J. Garnis, prof. dr hab. Z. T. Dąbrowski, prof. dr hab. D. Kropczyńska – SGGW, Warszawa Drapieżne roztocze w uprawie truskawek: występowanie, efektywność oraz wpływ na nie chemicznych środków ochrony

14. Mgr K. Jaworska − IO, Skierniewice Możliwości ochrony sadów przed gryzoniami

15. Dr H. Bryk, mgr A. Broniarek-Niemiec − IO, Skierniewice Ocena podatności odmian jabłoni na choroby pod kątem ich przydatności do uprawy ekologicznej

16. Mgr K. Macnar, prof. dr hab. M. Grabowski − UR, Kraków Termoterapia stosowana po zbiorze jako metoda ochrony jabłek przed chorobami w trakcie ich przechowywania w programach IP

17. Mgr A. Poniatowska, mgr M. Michalecka, mgr A. Broniarek-Niemiec − IO, Skierniewice Monitoring występowania form grzybów Blumeriella jaapii i Monilinia spp. odpornych na fungicydy dodynowe i benzimidazolowe

18. Dr hab. M. Cieślińska, prof. IO, mgr M. Tartanus − IO, Skierniewice Zróżnicowanie izolatów nowo wykrytego w Polsce wirusa plamistości liści maliny (Raspberry leaf blotch virus)

19. Dr J. Szymczak, dr H. Bryk, dr A. Miszczak, mgr J. Kazimierczuk, mgr Ł. Wypych − IO, Skierniewice Stosowanie fungicydów Switch 62,5 WG i Bellis 38 WG przed zbiorem, a pozostałości substancji czynnych tych preparatów w jabłkach

20. Dr E. Matyjaszczyk, mgr J. Sobczak, mgr M. Szulc, mgr A. Pieczyńska − IOR PIB, Poznań Co nowego w ochronie upraw sadowniczych − przegląd środków ochrony roślin zarejestrowanych w 2012 r.

21. Mgr J. Kazimierczuk, mgr Ł. Wypych, dr A. Miszczak – IO, Skierniewice Wzrost wykrywalności pozostałości środków ochrony roślin w jabłkach w latach 2008-2012

22. Mgr P. Sikorski, mgr K. Zagibajło, mgr K. Rudziński, dr A. Miszczak – IO, Skierniewice Obecne możliwości analityczne wykrywania śladowych ilości pozostałości środków ochrony roślin

23. Dr W. Warabieda, dr hab. J. Puławska, prof. IO – IO, Skierniewice Wpływ zastosowania na jabłoni kwasu jasmonowego i acybenzolanu S-metylowego na rozwój populacji przędziorka chmielowca i zarazy ogniowej

24. Mgr A. Mikiciński, prof. dr hab. P. Sobiczewski – IO, Skierniewice Skuteczność i fitotoksyczność preparatów miedziowych oraz fosetylu glinu polecanych przeciwko bakteriozom roślin sadowniczych

25. Prof. dr hab. A. Basak – IO Skierniewice Bezpieczne przerzedzanie zawiązków jabłoni, grusz i śliw urządzeniem „BAUM” w świetle badań własnych i doniesień z zagranicy