5 zabiegów, o których nie można zapomnieć w czasie kwitnienia

Obfite kwitnienie, zawiązanie owoców i zmniejszenie szkód spowodowanych przymrozkami w okresie kwitnienia decyduje o powodzeniu uprawy wszystkich drzew i krzewów owocowych. Dlatego niezmiernie istotne jest w tym okresie zapewnienie uprawom dobrego zaopatrzenia w składniki pokarmowe niezbędne do prawidłowego rozwoju kwiatów, takie jak fosfor, bor i wapń, oraz w aminokwasy i hormony roślinne poprawiające sprawność przemian biochemicznych.

Iwona Polewska-Jankowiak, Krzysztof Zachaj

Poznaj 5 zabiegów, które warto wykonać w czasie kwitnienia

Zdecydowana większość drzew i krzewów do zapylenia i zawiązania owoców wymaga odwiedzin owadów zapylających – pszczół, murarki, trzmieli i innych. Niestety, ingerencja człowieka oraz intensyfikacja przemysłu i produkcji rolniczej nie sprzyjają rozwojowi populacji tych niezmiernie potrzebnych owadów. Ponadto zmienna pogoda, deficyt wody, wiosenne przymrozki i zahamowany wzrost to czynniki stresogenne dla upraw, z którymi producenci owoców coraz częściej mają do czynienia. Dlatego warto być przygotowanym na takie sytuacje i zastosować odpowiednie nawozy.

1. Poprawa lotności pyłku 
i wiązania owoców dzięki Bolero

Bolero poprawia kwitnienie, lotność pyłku i wiązanie owoców. Bolero to produkowany przez firmę SDP z Francji płynny nawóz borowy o wyjątkowych właściwościach. Jego specyficzny system odżywiania roślin oparty jest na zdolności boru do tworzenia związków kompleksowych z cukrami i alkoholami, co powoduje zwiększenie ruchliwości boru jako pierwiastka i jego szybkie przemieszczanie się w roślinie. W ten sposób bor, po wniknięciu przez szparki i pory, przenika bezpośrednio do łyka i drewna – stref, w których następuje rozwój i reprodukcja roślin. Po dotarciu nawozu do miejsca aktywności wiązania między cukrami i borem ulegają zerwaniu, a bor wnika bezpośrednio tam, gdzie jego działanie jest najbardziej skuteczne i najszybsze, zmniejszając wydatkowanie energii przez roślinę. Ponadto Bolero zawiera środki zwilżające i powierzchniowo czynne, co zapewnia pełne bezpieczeństwo podczas zabiegów w czasie kwitnienia i wysoką skuteczność. Nawóz zawiera 120 g boru w 1 litrze. Zalecana dawka to 1–3 l/ha, pierwszy zabieg po wytworzeniu pąków kwiatowych, na koniec kwitnienia oraz 1–2 zabiegi po kwitnieniu, co 10–14 dni.

2. Stymulacja kwitnienia i pobierania wapnia z Metalosate Calcium

Metalosate Calcium stymuluje kwitnienie i pobieranie wapnia z gleby. Metalosate Calcium to obecnie jedyny nawóz wapniowy polecany do aplikacji w czasie kwitnienia. Jest produkowany przez amerykańską firmę Albion, pioniera i światowego lidera w produkcji nawozów z aminokwasami oraz jednego z największych producentów witamin i minerałów dla ludzi i zwierząt. Metalosate Calcium zawiera 6% Ca, tj. 8,4% CaO skompleksowanego zestawem aminokwasów roślinnych uzyskiwanych w procesie hydrolizy enzymatycznej z zachowaniem naturalnych łańcuchów aminokwasowych. Dzięki temu procesowi wapń jest bardzo szybko, praktycznie w ciągu 3 godzin od zastosowania, pobierany przez liście i owoce. Ponadto aminokwasy zawarte w nawozie stymulują pobieranie wapnia z gleby i są wykorzystywane w metabolizmie roślin.

Aminokwasy to związki organiczne zawierające przynajmniej jedną grupę aminową i jedną karboksylową. Należą do najważniejszych związków organicznych w żywych organizmach, ponieważ z nich zbudowane są białka. Aminokwasy są także składnikiem hormonów i enzymów. Rośliny są zdolne do samodzielnej syntezy aminokwasów, ale proces ten wymaga sporo energii i czasu, dlatego podanie im aminokwasów wraz z deficytowymi składnikami pokarmowymi, np. wapniem, pozwala zaoszczędzić tę energię i jednocześnie dynamizuje tempo ich rozwoju. Aminokwasy są prekursorami syntezy fitohormonów roślinnych, a dostarczenie ich w nawozach stymuluje rośliny do większej produkcji tych substancji wzrostowych.

Szczególnie istotne jest podanie w nawozach z aminokwasami:

 • tryptofanu, który jest prekursorem auksyn odpowiedzialnych za szybkość wydłużania się łodyg i korzeni oraz za otwieranie się pąków liściowych i aktywność enzymów,
 • glicyny i kwasu glutaminowego, które są podstawowymi składnikami tkanek roślinnych, oraz chlorofilu, dzięki czemu rośliny mogą produkować więcej asymilatów w procesie fotosyntezy,
 • proliny, która podana przed kwitnieniem, wpływa na płodność pyłku,
 • lizyny, metioniny i kwasu glutaminowego, które pobudzają ziarna pyłku do kiełkowania oraz stymulują wzrost łagiewki pyłkowej.

Dlatego oprócz wysokiej skuteczności w likwidacji niedoborów wapnia w owocach i poprawy zdolności przechowalniczych Metalosate Calcium stymuluje wzrost drzew i owoców w sytuacjach
stresowych. Najlepsze efekty daje stosowanie nawozu w okresie kwitnienia – pierwszy zabieg po wytworzeniu pąków kwiatowych, w pełni i pod koniec kwitnienia oraz przed zbiorami. Nawóz stosuje się w dawce 2 l/ha.

3. Wzmocnienie fotosyntezy i odżywienia kwiatów dzięki ASX Tytan plus

ASX Tytan plus stymuluje fotosyntezę i odżywienie kwiatów. Fotosynteza to najważniejszy proces fizjologiczny roślin, polegający na wytwarzaniu związków organicznych z materii nieorganicznej. Zachodzi w komórkach zawierających chlorofil przy udziale światła. Nawozem, który stymuluje proces fotosyntezy, jest ASX Tytan plus. Zawiera tytan w formie najłatwiej dostępnej dla roślin, wsparty borem i kompleksem Titanium Power System. Jest najlepszym aktywatorem procesu fotosyntezy – zwiększa syntezę chlorofilu oraz sprawność fotosyntezy, dzięki czemu roślina produkuje więcej asymilatów. Zawarty w nawozie bor wspomaga proces zapylenia i wiązania nasion. ASX Tytan plus jest doskonałym dodatkiem do wszystkich nawozów dolistnych w okresach kwitnienia (po wytworzeniu pąków kwiatowych, w czasie pełni kwitnienia i opadania płatków kwiatowych), stresu (zimno, sucho) i intensywnego wzrostu drzew i krzewów owocowych. Zalecana dawka to 0,2 l/ha.

4. Lepsza odporność z ASX Krzem plus

ASX Krzem plus zwiększa odporność drzew i krzewów na wiosenne przymrozki. W ostatnich latach coraz większą popularność zdobywają nawozy zawierające krzem, zwłaszcza ten w postaci kwasu ortokrzemowego. Stymulatorem, który zawiera krzem w tej formie, jest ASX Krzem plus. Skład nawozu to 2,2% krzemu rozpuszczalnego w wodzie, 0,45% boru, 1,1% miedzi, 80% substancji organicznej w kompleksie Silicon Insurance System.

Krzem stał się tak popularny wśród sadowników i producentów warzyw, ponieważ:

 • tworzy w liściach i naskórku rodzaj warstwy izolacyjnej, tym samym zwiększając ochronę rośliny i owoców przed zimnem, tworzy pryzmat i ułatwia przesyłanie światła do tkanek – lepsze nasłonecznienie zapewnia
 • większą sprawność fotosyntezy i produkcję asymilatów,
 • zwiększa dopływ tlenu do korzeni poprzez wzmacnianie ścian kanałów doprowadzających powietrze i umożliwia roślinom oddychanie w warunkach podmokłych,
 • osadza się w warstwie bezpośrednio pod naskórkiem – ten zestaw warstw ochronnych ogranicza penetrację naskórka przez choroby grzybowe, tworzy mikrokryształy na liściach lub skórce owoców, które podrażniają
 • części jamy gębowej owadów czy nicieni, poprzez wzmocnienie naskórka zapobiega nadmiernej transpiracji,ogranicza stres rośliny w przypadku deficytu lub nadmiaru fosforu, potasu, manganu, azotu czy glinu,
 • wspomaga roślinę w pobieraniu składników pokarmowych,
 • poprawia sprawność biochemiczną roślin i zmniejsza ryzyka występowania pozostałości środków ochrony roślin, poprawia jędrność i trwałość owoców oraz ich zdolności przechowalnicze.

ASX Krzem plus stosuje się 4–5 razy w sezonie, w dawce 0,5 l/ha. Pierwszy zabieg należy wykonać przed kwitnieniem lub na koniec kwitnienia, a kolejne w okresie dojrzewania owoców.

5. Wsparcie ochrony zapewni Viflo miedź-bor

Viflo miedź-bor stanowi wsparcie ochrony przed zarazą ogniową. Wprowadzenie do nawożenia sadów nawozów, które zawierają miedź w postaci nanocząsteczek, jest przełomem w nawożeniu i aktywacji mechanizmów obronnych roślin. Dzięki temu składniki są wyjątkowo łatwo pobierane przez rośliny i transportowane do miejsc, w których nastąpił atak patogenu. Nawozem, który dostarcza tych łatwo dostępnych i aktywnych biochemicznie składników, jest Viflo miedź-bor. Jest on produkowany z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć nauki w nanotechnologii i farmacji.
Viflo miedź-bor zawiera 4,4% miedzi, 1,9% boru, 0,52% manganu, 1,25% cynku i 2,6% K2O. Składniki pokarmowe w nawozie występują w postaci nanocząsteczek. Dodatek kwasu glukonowego aktywizuje tempo absorpcji i przemieszczania składników w roślinie i ich aktywność biochemiczną.
Miedź to pierwiastek, który jest najważniejszym składnikiem nawozu Viflo miedź-bor – uczestniczy w wielu procesach fizjologicznych, m.in. oddychania, fotosyntezy, przemianach związków azotowych, a także reguluje procesy powstawania DNA i RNA oraz wchodzi w skład wielu enzymów.
Warto pamiętać, że rośliny prawidłowo odżywione miedzią charakteryzują się większą przydatnością do przechowywania i zwiększoną odpornością na patogeny. W przypadku jabłoni miedź wykazuje działanie ograniczające choroby grzybowe (parch jabłoni, szara pleśń) i bakteryjne (zaraza ogniowa, rak bakteryjny). Nawóz Viflo miedź-bor w sadach (jabłonie, grusze, wiśnie, czereśnie) polecany jest w dawce 2 l/ha/500 l wody, w odstępach co 14 dni.
Produkt jest w pełni bezpieczny dla nawożonych roślin, a dzięki unikalnej formulacji może być stosowany podczas kwitnienia drzew, bez jakiegokolwiek ryzyka uszkodzenia kwiatów, co jest szczególnie ważne w przypadku zagrożenia zarazą ogniową.

Bolero, Metalosate Calcium, ASX Tytan plus, ASX Krzem plus, Viflo miedź-bor stosowane w okresie kwitnienia to gwarancja uzyskania najwyższych plonów, nawet w okresach ekstremalnie niekorzystnych warunków wegetacji.

Warto pamiętać, że rośliny prawidłowo odżywione miedzią charakteryzują się większą przydatnością do przechowywania i zwiększoną odpornością na patogeny. W przypadku jabłoni miedź wykazuje działanie ograniczające choroby grzybowe (parch jabłoni, szara pleśń) i bakteryjne (zaraza ogniowa, rak bakteryjny).

Warto wiedzieć, że…

…poza opisanymi nawozami w okresie kwitnienia polecany jest także Maral, który stymuluje kwitnienie, wiązanie owoców oraz mechanizmy obronne roślin w sytuacjach stresowych. 
Więcej na temat tego produktu na stronie 62.