DoradztwoSadownicze.pl

TAG: truskawki

5 września, 2014
autor: Redakcja

Mokra zgnilizna truskawki – występowanie, szkodliwość, cykl rozwojowy

Występowanie i rośliny żywicielskie Grzyb jest powszechnie występującym saprofitem rozwijającym się na resztkach roślinnych, Choroba występuje powszechnie na owocach w trakcie transportu i przechowywania, Niekiedy obserwowana jest także na owocach dojrzałych w polu.

1 sierpnia, 2014
autor: Redakcja

Szara pleśń truskawki – występowanie, szkodliwość, cykl rozwojowy

Występowanie i rośliny żywicielskie Szara pleśń występuje w strefie klimatu umiarkowanego i subtropikalnego, Choroba atakuje: truskawki, poziomki, porzeczki, maliny, jeżyny, jabłonie, grusze, pomidory, fasolę, sałatę, len, konopie, ziemniaki oraz wiele roślin ozdobnych, leczniczych i chwastów powszechnie występujących na terenie Polski.

23 lipca, 2014
autor: Redakcja

Biała plamistość liści truskawki – występowanie, szkodliwość, cykl rozwojowy

Występowanie i rośliny żywicielskie Biała plamistość liści jest jedną z najpowszechniej występujących chorób truskawki, Grzyb powodujący chorobę poraża także poziomkę, Znanych jest kilka ras grzyba infekujących poszczególne odmiany truskawki.

22 lipca, 2014
autor: Redakcja

Antraknoza truskawki – występowanie, szkodliwość, cykl rozwojowy.

Występowanie i rośliny żywicielskie W naszym kraju izolowano z porażonych plantacji grzyba Colletotrichum gloesporioides, Colletotrichum lindemuthianum, Choroba znana jest we wszystkich rejonach uprawy truskawek, W Polsce występuje sporadycznie, przede wszystkim w lata o ciepłej i wilgotnej pogodzie w czasie dojrzewania i zbiorów owoców. Szkodliwość choroby Plamy gnilne pojawiają się najczęściej na dojrzałych owocach, Porażona tkanka owoców jest jędrna i sucha, Niektóre formy grzyba powodują […]

6 lipca, 2014
autor: Redakcja

Czerwona plamistość liści truskawki – występowanie, szkodliwość, cykl rozwojowy

Występowanie i rośliny żywicielskie W Polsce choroba występuje rzadko, Powszechnie uprawiane odmiany truskawek są odporne na porażenie, Grzyb obok truskawki może infekować także poziomkę.

3 lipca, 2014
autor: Redakcja

Czerwona zgnilizna korzeni truskawki – występowanie, szkodliwość, cykl rozwojowy

Występowanie i rośliny żywicielskie Choroba występuje na plantacjach truskawek w większości krajów strefy umiarkowanej, W Polsce jest chorobą kwarantannową, Teoretycznie w Polsce nie została stwierdzona.

28 lutego, 2014
autor: Redakcja

Wertycilioza truskawki – występowanie, szkodliwość, cykl rozwojowy

Występowanie i rośliny żywicielskie Grzyb jest powszechnie występującym polifagiem porażającym wiele roślin uprawnych, Grzyb znany jest we wszystkich rejonach uprawy truskawki.

24 października, 2013
autor: Redakcja

Truskawki pod stałą, kompleksową ochroną

Nowoczesne metody hodowli i podaż przez cały rok sadzonek truskawek, gwarantujących owocowanie po zaledwie kilku miesiącach od posadzenia, pozwoliła na opłacalną uprawę tej rośliny sadowniczej od wczesnej wiosny praktycznie do zimy. W takich warunkach konieczne stało się także opracowanie nowoczesnej kompleksowej metody ochrony, gwarantującej dobrą kondycję roślinie truskawki aby obficie plonowała.

6 lipca, 2013
autor: Barbara Błaszczyńska

Zabiegi na plantacjach truskawek latem i jesienią – część I

Po zbiorze truskawek na plantacjach, na których będzie kontynuowana produkcja w kolejnym roku, ważne jest terminowe wykonanie kilku zabiegów agrotechnicznych. Decydują one o prawidłowym przebiegu ważnych procesów fizjologicznych – krzewienia się oraz zawiązywania się nowych pąków kwiatowych – które zachodzą w roślinach truskawek latem i jesienią.

11 czerwca, 2013
autor: Beata Konewka

Komunikat sadowniczy BCS z dnia 11.06.2013 – szkodniki i choroby

Jabłonie Na odmianach podatnych na mączniaka obserwuje się liczne plamy z objawami wtórnymi mączniaka prawdziwego jabłoni. Aktualnie mamy bardzo dobry moment na zastosowanie preparatu FLINT PLUS 64 WG, który doskonale zabezpieczy sady przed tym patogenem. Skuteczna ochrona przed mączniakiem prawdziwym jabłoni do system zabiegów stosowanych w odstępach co 14 dni. Do ochrony oprócz trifloksystrobiny (strobiluryna) można wykorzystać także preparaty układowe (IBE).     Zarodniki workowe […]

Strona należy do Agrosimex Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strony internetowe - Larso.pl