DoradztwoSadownicze.pl

31 maja, 2007

Syllit 65 WP – znany fungicyd w zwalczaniu chorób roślin sadowniczych

Syllit 65 WP, fungicyd produkowany przez firmę Chimac – Agriphar S.A. istnieje na polskim rynku już od kilkudziesięciu lat. Jest to produkt w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej. Dodyna, będąca substancją biologicznie czynną, to nazwa zwyczajowa octanu n-dodecyloguanidyny.

Mechanizm działania środka polega na zakłóceniu funkcjonowania plazmalemmy (błony cytoplazmatycznej), w wyniku czego, zaburzona zostaje wymiana substancji między komórkami grzyba a otoczeniem. Pod wpływem dodyny błona cytoplazmatyczna komórek grzyba traci swoje półprzepuszczalne właściwości i następuje niekontrolowany wypływ istotnych dla grzyba metabolitów oraz wody. Brak tych substancji powoduje zahamowanie różnych procesów fizjologicznych i w efekcie śmierć grzyba.

Dr Beata Meszka – Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa Skierniewice

Syllit 65 WP – podstawowe zalety środka

Syllit 65 WP jest preparatem mało szkodliwym dla środowiska i może być stosowany w sadach prowadzonych w systemie Integrowanej Produkcji. Przez wiele lat preparat ten był najważniejszym środkiem w ochronie jabłoni i grusz przed parchem. Jest to fungicyd o doskonałym i długotrwałym działaniu zapobiegawczym, który charakteryzuje się właściwościami rozpływania na chronionych tkankach.

Syllit 65 WP wykazuje także właściwości interwencyjne, zdolność do zahamowania rozwoju patogena i zniszczenia go, kiedy doszło już do infekcji. Działa na grzybnię rosnącą pod kutykulą, do 72 godzin po infekcji (wykres 1).

Score Syllit zwalczanie parcha jabłoni parch gruszy

Wykres 1. Skuteczność fungicydu Syllit 65 WP w zwalczaniu parcha jabłoni

Preparat posiada także zdolność do całkowitego lub częściowego niszczenia grzybni, a także zarodników konidialnych grzybów Venturia inaequalis i Venturia pirina. W sadach gruszowych zalecany jest do pierwszych zabiegów, ponieważ wyniszcza stadia konidialne grzyba V. pirina zimujące na pędach.

Syllit 65 WP – zalecane dawki

Zalecane dawki środka w sadach jabłoniowych i gruszowych do zwalczania parcha są różne:
zapobiegawczo

  • przed kwitnieniem – 1,5 kg/ha
  • po kwitnieniu – 1,0 kg/ha interwencyjnie
  • w czasie infekcji oraz do 72 godzin po infekcji – 1,5-2,0 kg/ha

wyniszczająco

  • po pojawieniu się objawów parcha – 2,25 kg/ha.

Uwaga na ordzawienia owoców

U niektórych odmian jabłoni (np. Jonagold, Golden Delicious) dodyna powoduje ordzawienia owoców i wówczas powinna być stosowana tylko do fazy różowego pąka. Natomiast, jeśli istnieje konieczność zastosowania środka na tych odmianach po kwitnieniu, dawka nie powinna przekraczać 1,0 kg/ha. Uważa się także, że występowanie przewlekłych opadów i niska temperatura sprzyjają występowaniu tego rodzaju uszkodzeń. Zaleca się więc, aby Syllit 65 WP stosować w temperaturze powyżej 6°C.

Odporności

Należy także pamiętać, że w wielu sadach jabłoniowych, w których wcześniej stosowano dodynę zbyt często lub jako środek niepełnowartościowy, istnieją formy odporne grzyba V. inaequalis. Przeprowadzony w 2001 roku w kilkunastu sadach monitoring pod kątem wrażliwości na dodynę wykazał obecność od kilku do nawet kilkudziesięciu procent form odpornych (tabela 1).

Score Syllit parch jabłoni zwalczanie

Tabela 1. Udział form odpornych grzyba V. inaequalis na dodynę

Formy odporne grzyba V. inaequalis przeżywają bardzo długo w środowisku i nawet po kilkunastu latach nie można wrócić do stosowania związków dodynowych, ponieważ ich skuteczność jest wówczas bardzo niska (tabela 2). W celu zapobiegania odporności na tę grupę środków należy stosować dodynę nie częściej niż 2-3 razy w sezonie, maksymalnie 2 razy po sobie.

Score Syllit dodyna ochrona przed parchem jabłoni komunikaty

Tabela 2. Skuteczność fungicydu Syllit 65 WP w zapobieganiu występowania parcha jabłoni w obecności odpornych form grzyba V. inaequalis

Torbiel śliw i kędzierzawość liści brzoskwini – zwalczanie

Działanie wyniszczające dodyny pozwala również na zastosowanie tego fungicydu w ochronie śliw przed torbielą i brzoskwiń przed kędzierzawością liści. Zalecana dawka środka 7,5 kg/ha w okresie bezlistnym. W zwalczaniu kędzierzawości liści brzoskwini, w okresie jesienno-zimowym (od opadnięcia liści do nabrzmiewania pąków) zaleca się wykonać 1-2 opryskiwania. Pierwszy zabieg najlepiej wykonać jesienią po opadnięciu liści fungicydami miedziowymi, które jednocześnie ograniczają raka bakteryjnego, a drugi na przedwiośniu, w okresie zimowych ociepleń. W okresie nabrzmiewania pąków najlepiej stosować fungicydy dodynowe i tiuramowe.

W przypadku torbieli śliw, pierwszy zabieg wykonać na krótko przed pękaniem pąków liściowych (7,5 kg dodyny), a drugi na początku białego pąka (1,5 kg dodyny).

Przy obydwu chorobach warunkiem wysokiej skuteczności zabiegu jest dokładne pokrycie drzew cieczą opryskową. Dlatego też ilość cieczy powinna być dostosowana do wielkości drzew (sad w pełni owocowania – około 800-1000 l).

Drobna plamistość liści – zwalczanie

Syllit 65 WP polecany jest także do ochrony drzew pestkowych (wiśnia, czereśnia) przed drobną plamistością liści. Zalecana dawka środka 1,5 kg/ha. Pierwszy zabieg najlepiej wykonać bezpośrednio po kwitnieniu. Przy dużym zagrożeniu chorobą powinny być wykonane jeszcze 2-3 opryskiwania, ale najlepiej środkiem o innym niż dodyna mechanizmie działania np. Delan 700 WG czy któryś z fungicydów IBE (Punch Bis 400 EC, Rubigan 12 EC czy Score 250 EC). Należy bowiem pamiętać, że w przypadku grzyba Blumeriella jaapi, który jest sprawcą choroby, także istnieje ryzyko szybkiej selekcji form odpornych na dodynę.

 

Komentarze do artykułu:

Brak komentarzy

| Napisz swój komentarz

Napisz swój komentarz

8 − 3 =

Zobacz także:

Poprzedni wpis:
Strona należy do Agrosimex Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strony internetowe - Larso.pl