Produkcja na jakość

Pan Wiesław Dziubiński wraz z żoną uprawia jabłonie na powierzchni 10 ha. Sady zlokalizowane są w dwóch miejscowościach – Uleniec i Ginetówka. Gospodarstwo to, z uwagi na wieloletnią współpracę z firmą Agrosimex, pełni funkcję pokazowego.

3
W sadach prowadzony jest monitoring zagrożeń ze strony chorób i szkodników, a współpraca opiera się na stosowaniu rozwiązań polecanych przez Agrosimex w zakresie ochrony i nawożenia oraz fertygacji. W sadzie w Uleńcu znajduje się stacja meteo iMetos, działająca w serwisie doradczym Info-Karta, szkodniki natomiast monitorowane są za pomocą pułapek feromonowych oraz lustracji wykonywanych regularnie wraz z doradcą firmy Agrosimex. Gleby w omawianych sadach nie należą do żyznych – są lekkie, piaszczyste i przepuszczalne. Wymagają zatem racjonalnego nawożenia oraz nawadniania podczas intensywnej produkcji sadowniczej. Stąd gospodarz kładzie duży nacisk na te aspekty – wszystkie kwatery są nawadniane wraz z fertygacją. Ubiegły, suchy sezon był pod tym względem bardzo wymagający. Zawiązanie owoców było dobre, a susza wymusiła racjonalne nawadnianie latem. Do fertygacji kilkakrotnie wykorzystywany był Rosasol 8-17-41 lub 8-24-34 z mikroskładnikami w dawce 8–10 kg/ha raz w tygodniu. Zapewniło to dobry wzrost oraz wybarwienie jabłek. W sadach pana Wiesława znajdują się kwatery takich odmian, jak Gala Must oraz Szampion, które wymagały przerzedzania chemicznego. Sadownik zastosował Globaryll 100 SL w dawce 1,25 l/ha w fazie zawiązków 12 mm.

Globaryll 100 SL / Rosasol 8-17-41

W przypadku Szampiona latem niezbędna była korekta ręczna, Gala natomiast przerzedziła się optymalnie – owoce w przeważającej ilości były w I klasie, jeśli chodzi o średnicę i wybarwienie. Okazało się jednak, że w sytuacji tak dobrego zawiązania najskuteczniejsza byłaby górna dawka 1,5 l/ha. Mimo że sady rosną na lekkich glebach, a cięcie zimowe jest intensywne, co roku wykonywany jest program poprawiający wybarwienie owoców. W sezonie 2015 sadownik zastosował serię zabiegów nawozami z grupy Rosasol, ASX oraz zawierającymi mikroelementy. Program dokarmiania wapniem natomiast oparty był głównie na zabiegach mieszaniną chlorku wapnia, aminokwasów i mikroelementów. Ze względu na rekordowe plony w poprzednich latach (powyżej 70 t/ha) w minionym sezonie średnie plony w gospodarstwie kształtowały się na poziomie 65 t/ha. Zastosowany program ochrony, nawożenia, fertygacja oraz przerzedzanie pozwoliły uzyskać plony najwyższej jakości. Potwierdzeniem tego są dane z sortowni, do których obecnie pan Wiesław sprzedaje owoce, gdzie 95% stanowią jabłka I klasy.

Robert Binkiewicz