DoradztwoSadownicze.pl

23 października, 2014

Owocówka jabłkóweczka – morfologia i szkodliwość

Owocówka jabłkóweczka – morfologia i rośliny żywicielskie

 • Roślinami żywicielskimi jest prawie wyłącznie jabłoń, znacznie rzadziej grusza a tylko sporadycznie głóg i leszczyna.
 • Owocówka jabłkóweczka występuje na wszystkich kontynentach i we wszystkich strefach klimatycznych.
 • Motyle mają długość 8 – 9 mm., rozpiętość skrzydeł 16 – 20 mm. Skrzydła pierwszej pary są brunatnopopielate, z brunatnymi poprzecznymi, falistymi paskami i skośnym „lusterkiem”.
 • Gąsienica od 1 mm. zaraz po wylęgu do 2 cm w końcowej fazie rozwoju.
 • Gąsienica początkowo kremowa, później różowawa, z ciemnobrązową głową. Starsze gąsienice mają brodawki szarego koloru.
 • Poczwarka brązowa lub brunatna długości 1 cm.

Owocówka jabłkóweczka – Objawy żerowania i szkodliwość

 • Gąsienice powodują tzw. robaczywienie jabłek. Od połowy czerwca wygryzają one w jabłkach chodniki aż do gniazda nasiennego, gdzie wyjadają nasiona.
 • Uszkodzone przez gąsienice owoce wcześniej dojrzewają i albo przedwcześnie opadają, albo pozostają na drzewie, ale tracą swoją wartość handlową i nie dają się przechowywać.
 • Owocówka należy do najgroźniejszych szkodników sadów jabłoniowych w naszym kraju. Uszkadza bowiem już wyrośnięte owoce oraz występuje corocznie w liczebności wystarczającej do wyrządzenia szkód o znaczeniu ekonomicznym.
 • Ostatnie lata o „dziwnym” przebiegu pogody dezorganizowały sadownikom skuteczną walkę z Owocówką jabłkóweczką.

Owocówka jabłkóweczka – rozwój

 • Zimują gąsienice oprzędzione pod korą lub w jej spękaniach, a także poza drzewem: w szparach palików, w płotach, skrzyniach, skrzynkach lub przechowalniach.
 • Począwszy od 2 połowy kwietnia gąsienice przepoczwarczają się.
 • Wylot motyli w Polsce rozpoczynał się najwcześniej 14 V a najpóźniej 16 VI.
 • Motyle latają o zmierzchu lub nocą.
 • Intensywne składanie jaj przez motyle ma miejsce dopiero w temperaturze powyżej 150C. Samice składają jaja pojedynczo, zwykle na owocach z boku lub przy szypułce.
 • Gąsienice nie od razu wgryzają się do owocu lecz przez pewien czas wędrują po owocu. Gąsienice przez czas wgryzania się do owocu nie odżywiają się, odkładając odgryziony miękisz owocu i skórkę na bok.

owocówka jabłkóweczka owocówka jabłkóweczka owocówka jabłkóweczka owocówka jabłkóweczka owocówka jabłkóweczka

Komentarze do artykułu:

Brak komentarzy

Comments are closed.

Strona należy do Agrosimex Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strony internetowe - Larso.pl