DoradztwoSadownicze.pl

28 marca, 2017

Obserwacja rozwoju parcha jabłoni z dnia 27.03.2017r.

W ostatnim terminie obserwacji 27.03.2017r., po dość chłodnym tygodniu, gdzie temperatura wynosiła ponad 10C oraz miejscowymi opadami deszczu i dużej wilgotności powietrza, badane pseudotecja kwalifikowano głównie do 3 stadiów rozwojowych według przyjętej skali bonitacyjnej tj. 3, 4 i 5 stadium.

Podczas obserwacji odnotowano owocniki, które znajdowały się w III stadium rozwoju tj. w owocniku znajduje się 1-10% worków z zarodnikami workowymi, które zazwyczaj są jeszcze bezbarwne/hialinowe. Najwięcej było ich na odmianie ‘Ligol’(Błędów) – 16%,‘Gala’ – 15%,  ‘Gloster’ – 40% oraz ‘Idared’ – 14%.

Najmniej owocników w tym stadium rozwoju odnotowano na odmianie ‘Golden’ – 13%, ‘Red Jonaprince’ – 11%, ‘Kosztela’ – 13%, ‘Sampion’ – 12%.

W przypadku wszystkich analizowanych pseudotecjów odmian jabłoni, odnotowano również owocniki w IV stadium tzn. w owocniku znajduje się od 10 do 30% worków z zarodnikami workowymi, które wykazują cechy dojrzałości (mianowicie zmiana koloru na jasnozielony/ jasnoolikowy).

Najwięcej owocników w tym stadium odnotowano w przypadku odmiany‘Gloster’ (Kazimierków) – 28% ‘, ‘Kosztela’ (Nowy Dwór) – 32%, ‘Gala’ – 35 %oraz ‘Red Jonaprince’ (Kocerany) – 27% oraz ‘Sampion’ (Koprzywna) – 35%.

PrzechwytywanieNajmniej owocników w tym stadium obserwowano w przypadku odmiany, ‘Idared’ (Wólka Babska) -14%, ‘Golden’ (Kazimierków)- 20% Ligol’ (Błędów) – 16%.

W tym  terminie obserwowano owocniki, które zaliczono do V stadium rozwoju tj. ponad 30% worków z zarodnikami workowymi o wyraźnej zmianie zabarwienia na kolor zielony do jasnooliwkowego.

Najwięcej owocników w tym stadium odnotowano w przypadku odmiany ‘Ligol’ (Błędów) – 60% oraz odmiany ‘Red Jonaprince’ (Kocerany) – 60% oraz ‘Idared’(Wólka Babska) -60%, a także ‘Golden’ (Kazimierków) -61%, ‘Kosztela’ (Nowy Dwór) – 52% .

Najmniej owocników w tym stadium odnotowano w przypadku odmiany ‘Gloster’ (Kazimierków) – 25%, ‘Sampion’ (Koprzywna) – 46%, ‘Gala’ (Potycz) – 50%.

Zarodniki workowe w dniu wykonywania obserwacji posiadały barwę zielonkawą do jasnooliwkowej. Zmiana koloru zabarwienia zarodników jaka nastąpiła podczas ostatniego tygodnia, świadczy o procesie osiągania dojrzałości i gotowości do wysiewu
w najbliższym czasie, przy sprzyjającej pogodzie dla rozwoju grzyba Venturia inaequalis.

Przechwytywanie

Na dzień dzisiejszy wypełnienie owocników workami z zarodnikami workowymi zdolnymi do infekcji oceniane jest na ok. 40%. W najbliższym czasie przy sprzyjających warunkach tj. temperatura (ok. 15 0C) oraz opady deszczu, mogą przyczynić się do wystąpienia pierwszych wysiewów a tym samym pierwszych infekcji pierwotnych.

Zmiana koloru zarodników workowych na kolor jasnozielony zbiega się w tym momencie z rozwojem tkanki zielonej na drzewach jabłoni.  W związku z tym należy mieć na uwadze, że w tym tygodniu powinny być wykonane już pierwsze zabiegi preparatami miedziowymi. Ponieważ nawet nieznaczne pierwsze wysiewy zarodników workowych, mogą powodować zagrożenie, którego nie powinno się bagatelizować.

Karolina Felczak

Paulina Kurczak

Komentarze do artykułu:

Brak komentarzy

Comments are closed.

Strona należy do Agrosimex Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strony internetowe - Larso.pl