DoradztwoSadownicze.pl

27 kwietnia, 2017

Obserwacja rozwoju parcha jabłoni z dnia 25.04.2017r.

Z ostatniej obserwacji dynamiki rozwoju pseudotecji grzyba Venturia inaequalis przeprowadzonej dnia 25 kwietnia wynika, że na liściach wszystkich ocenianych odmian, pseudotecja osiągnęły już maksymalną dojrzałość,  czyli 5 stopień rozwoju.

Zarodniki workowe znajdujące się w workach, posiadały oliwkowe zabarwienie, co świadczy o ich maksymalnej dojrzałości i zdolności do wysiewów a tym samym dokonywania infekcji.

Potwierdziły to też wysiewy jakie zostały odnotowane w ostatnim czasie. Aktualnie wypełnienie owocników workami z zarodnikami workowymi zdolnymi do infekcji oceniane jest na 90%.

W najbliższych dniach przy sprzyjających warunkach tj. temperatura oraz opad deszczu, mogą przyczynić się do ponownych wysiewów i  infekcji pierwotnych.

Podczas analizy dojrzałości pseudotecjów na 100 owocnikach z każdej odmiany odnotowano, że najwięcej wypełnionych workami z dojrzałymi zarodnikami worowymi jest w przypadku: odmiany ‘Kosztela’ (Nowy Dwór) w tym czasie 94% badanych pseudotecjów znajdowało się w V stadium rozwoju, pozostałe 6 % w IV stadium rozwoju, podobnie w przypadku odmiany ‘Gloster’ (Kazimierków) – 93% w V stadium rozowoju. W przypadku odmiany ‘RedJonaprince’ (Kocernay) owocników w 5 stadium rozwoju było 90%, zaś w IV stadium rozwozju 10%, natomiast w ‘Golden’ 92% analizowanych owocników zaliczono do  V stadium rozwoju. Najmniejszy procent owocników znajdujących się w V stadium rozwojowym obserwowano na odmianach: ‘Sampion’ (Koprzywna) 82% w V stadium rozwoju, ‘Gloster’ (Kaźmierków) oraz ‘Idared’ (Wola Babska)-  86% w V stadium oraz 14% w IV stadium rozwoju.

Dynamika dojrzałości owocników w przypadku pozostałych odmian kształtowała się następująco: ‘Ligol’ (Błędów) – 88% w V stadium rozwoju, a 12 % w IV stadium rozwoju, ‘Gala’ (Potycz) – 87% w V stadium rozwoju i 13% w IV stadium rozwoju.

W porównaniu z oceną z poprzedniego tygodnia, obserwowany jest już nieznaczny wzrost udziału owocników w IV stadium rozwoju. Wzrost tego stadium wynika z odnotowywanych wysiewów zarodników workowych.

Owocniki na odmianie ‚Idared’

 

Komentarze do artykułu:

Brak komentarzy

Comments are closed.

Strona należy do Agrosimex Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strony internetowe - Larso.pl