Obserwacja rozwoju parcha jabłoni z dnia 03.04.2017r.

Obserwacja dynamiki rozwoju pseudotecji grzyba Venturia inaequalis przeprowadzona dnia 4.04 wykazała, że na liściach wszystkich ocenianych odmian,  pseudotecja osiągnęły maksymalną dojrzałość, czyli 5 stadium rozwoju, a także odnotowano zdecydowanie mniejszą ilość owocników w 4 stadium rozwoju oraz niewielką liczbę w 3 stadium rozwoju.

Zarodniki workowe znajdujące się w workach, posiadały zielonkawe do oliwkowego zabarwienie, co świadczy o ich dojrzałości i zdolności do wysiewów- co potwierdziły pierwsze odnotowane zarodniki analizowane za pomocą urządzenia do monitoringu – Sporetrap.

Jeśli chodzi o ilość zliczonych zarodników w ostatnich dniach, była niewielka, znikome wysiewy nie stworzyły zagrożenia dokonania infekcji. Zaistniała sytuacja jednak potwierdza gotowość, zdolność oraz dojrzałość zarodników workowych do wysiewu w najbliższych dniach.

Podczas analizy dojrzałości pseudotecjów na 100 owocnikach z każdej odmiany odnotowano, że najwięcej wypełnionych workami z dojrzałymi zarodnikami workowymi jest w przypadku odmiany ‘Kosztela’ (Nowy Dwór) w tym czasie 79 % badanych pseudotecjów wykazało maksymalną dojrzałość, zaś w przypadku odmiany ‘RedJonaprince’ (Kocerany) – 77%, a 70 % pseudotecjów odmiany ‘Ligol’ (Błędów) oraz ‘Sampion’ (Koprzywna) – 64%, zaś ‘Golden’ (Kazimierków) – 60%  znajdowało się w 5 stopniu rozwoju.

Przechwytywanie

Natomiast dynamika dojrzałości owocników w przypadku pozostałych odmian kształtowała się następująco: Gloster (Kazimierków) – 58%, Gala – 57% (Potycz) oraz ‘Idared’ (Wola Babska) – 52%. W przypadku IV stadium rozwoju tj. owocnik z 10-30% worków z zarodnikami workowymi. Najwięcej było ich na odmianie ‘Ligol’ (Błędów) oraz ‘Sampion’ (Koprzywna) – 28%, ‘Golden’ – 37% i ‘Gloster’ (Kazimierków) – 30%, zaś na ‘Gali’ (Potycz) – 35%.

Najmniej zaś na odmianie ‘Kosztela’ (Nowy Dwór) – 18%. W przypadku odmiany ‘RedJonaprince’ (Kocerany) – 21 % i ‘Idared’ (Wola Babska) – 30%.

Najmniej owocników w stadium rozwoju  III czyli w owocniku, znajduje się 1-10% worków z zarodnikami workowymi, które są jeszcze bezbarwne/hialinowe, było na odmianie ‘Kosztela’ (Nowy Dwór) – 3%, ‘Golden’ – 3%, ‘RedJonaprince’ (Kocerany) oraz ‘Ligol’ (Błędów) – 2%.

PrzechwytywanieNajwięcej zarodników w tym stadium odnotowano na odmianie ‘Idared’ (Wola Babska)- 18%,’Gloster’ (Kazimierków)  ‘Sampion’ (Koprzywna)  oraz ‘Gala’ (Potycz) – 8%.

Na dzień dzisiejszy wypełnienie owocników workami z zarodnikami workowymi zdolnymi do infekcji oceniane jest na 60%. W najbliższym czasie przy sprzyjających warunkach, jeśli temperatura  nadal się utrzyma powyżej 10-15 C  0, wystąpi  opad deszczu lub też wysoka wilgotność powietrza, mogą przyczynić się do pierwszych silnych wysiewów i infekcji pierwotnych.

Aktualnie podczas obserwacji mikroskopowych owocników grzyba, obserwujemy samoczynne uwalniane się zarodników workowych z worków, co wskazuje na maksymalną dojrzałość zarodników workowych. Dodatkowo potwierdza to ich barwa – mianowicie spoory mają kolor ciemnozielony /oliwkowy.

Przechwytywanie
Zarodniki workowe- ‚Kosztela’

Karolina Felczak, Paulina Kurczak